Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Bayram Koca

Adı-Soyadı

Bayram Koca

Doğum Yılı ve Yeri

1988, Adana

Fakülte/Yüksekokul

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yabancı Dil

İngilizce - 90

E-posta/Web

bayramkoca@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1525

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2005-2010

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi

2011-2013

Doktora

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi

2013-2019

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“1970’lerde İslamcıların Kürt Meselesine Yaklaşımı”, Siyasi İlimler Türk Derneği, 9. Lisansüstü Konferansı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, 7 Aralık 2018.

“1945-1980 Yılları Arası Türk Sağının Anti-Komünizm Politikaları: ‘Allahsız, Vatansız, Namussuz””, TSBD 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara, 29 Kasım-1 Aralık 2017.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

“Neoliberal Coups, Urban Space and the Subject: Reading Gabriel Marquez’s Clandestine in Chile and Orhan Pamuk’s Strangeness in My Mind”, Political Theory and Cultural Studies: Crisis, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 16-20 Temmuz 2018.


“Womanhood in Early Republican Paintings in Turkey: Modernism And Nationalism”, Political Theory and Cultural Studies: Other Voices and New Perspectives, Hacettepe Üniversitesi, 22-26 Mayıs 2017.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

"The Emergence of Anti-Capitalist Muslims in Turkey: 'God, Bread, Freedom'", Beatrice, H. (Edt.), Muslims and Capitalism: An Uneasy Relationship?, Baden: Ergon, 2018, pp. 135-150.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"Şili’de Gizlice ve Kafamda Bir Tuhaflık Kitapları Üzerinden Neoliberalizmin Mekâna ve Belleğe Etkisi", Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 2018 (8): 6-25, (Eser Ergönül ile).

"Erken Cumhuriyet Dönemi Resimlerinde Kadın İmgesi: Modernleşme ve Milliyetçilik", 2017, Art-E. (20): 761-786. (Eser Ergönül ile).

"Diyanet İşleri Başkanlığı ve Aleviler Arasındaki Meseleye Liberal Bir Bakış", Liberal Düşünce, 2014, sayı 73-74, s. 39-62.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

“Soldan Vazgeçmemek: Anti-Komünizm Politikaları Karşısında Sol”, 6. Siyasal Psikoloji Konferansı, İzmir, 23-25 Ekim 2020


“Soğuk Savaş Sürecinde Türkiye’de Milliyetçilerin “Doğu” Algısı”, 1. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Kars, 5-7 Mart 2020.


"Türkiye'de Sol-İslam'ın Gelişimi", TSBD, 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara, 4-6 Aralık 2013.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

"Altmışlı Yıllarda Türkiye'de Anti-komünizm: Truman Doktrini'nden Komünizmle Mücadele Dernekleri'ne", Kaynar, M. K. (Der.), Türkiye'nin 1960'lı Yılları, İstanbul: İletişim, 2017, 545-570.

"İslamcılığın 'Sol' ile İmtihanı: Sol-İslamcılık" içinde Türkiye'de Yeni Siyasal Akımlar (1980 Sonrası), Evren Haspolat ve Deniz Yıldırım (Der.), Ankara, Siyasal Kitabevi: 2016, s. 485-538.

"Ellili Yıllarda Merkez Sağ: Demokrat Parti'nin Özgürlük ile İstismar Arasındaki Dinî Politikaları" içinde Türkiye'nin 1950'li Yılları, Mete Kaan Kaynar (edt.), İstanbul: İletişim Yayınları, 2015, s.293-320.

"Yetmişli Yıllarda Merkez Sağ: Milliyetçilik ve Anti-komünizm", Der. Mete Kaan Kaynar, Türkiye'nin 1970'li Yılları, İstanbul: İletişim, 2020, 373-394.

Koca, Bayram (2021). "İsmet Özel (d. 1944): Siyasetin Uçlarında Gezen Adam", Halil Akkurt (Edt.), Siyasal ve Entelektüel Tarihimizden Portreler, İstanbul: Tarihçi Kitabevi, s. 597-621.

“Kürtler Aslında...” Uç Sağın Kürtlere Bakışı, Bayram Koca, İstanbul, İletişim Yayınları, 2021.

Türkiye’de İslam ve Sol, Koca, Bayram (Der.), Vivo Yayınevi, İstanbul, 2014.

"Türkiye'de İslam ve Sosyalizm İlişkisi Bağlamında Emek ve Adalet Platformu ve Antikapitalist Müslümanlar", Bayram Koca (Der.), Türkiye'de İslam ve Sol, İstanbul, Vivo Yayınevi, 2014, s. 287-336.

Diğer Yayınlar

"Türkiye’de Sol bir İslamcılık Denemesi", 2018, Ayrıntı Dergisi (24).

"Bir imkân olarak sol-İslamcılık ve merkez sol ittifakı" Birikim, sayı 307, s. 22-27 (Rafet Uçkan ile).

"M. Hayri Kırbaşoğlu ile söyleşi: İslâm, sol ve AKP" Birikim, sayı 303-304, s. 181-190.

"Güncel siyaset, tarihsel değer ve mizah arasında 'İsmet Capsleri'ni okumak", Birikim, 2014, sayı 302, s. 106-112 (Kadir Dede & Erden Eren Erdem ile).PROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER