Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

AYŞENUR ÖZŞAVLI

Adı-Soyadı

AYŞENUR ÖZŞAVLI

Doğum Yılı ve Yeri

01.10.1979 ADANA

Fakülte/Yüksekokul

FEN EDEBİYAT

Bölüm

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

Yabancı Dil

E-posta/Web

aysenurkaya@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ

1996-2000

Yüksek Lisans

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ ABD

2000-2003

Doktora

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ ABD

2003-2010

Doktora Sonrası Araştırmacı

MICHIGAN ÜNİVERSİTESİ-DEARBORN

2013-2014

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

2006-2010

Dr. Öğr. Üyesi

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

2010-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Toprak İzolatı Pseudomonas sp., Suşlarının Pestisit Biyo Parçalama Düzeyleri

Doktora Tezi

Endokrin Yıkıcı Bileşiklerin Bakteriyel Parçalanması


Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Kilis İçme Suyu Kaynaklarında Fekal Koliform Düzeyinin Belirlenmesi ve Çoklu Antibiyotik Dirençliliği (Figen ŞAHİN, 2018) .

Bazı Doğal Maddeler ve Metallerle Modifiye Edilen Kilin Antibakteriyel ve Antifungal Özelliklerinin İncelenmesi (Yunus YILDIZ, 2014).

Laktik Asit Bakterilerinden Fitaz Üretimi ve Endüstriyel Kullanım Olanakları (Melis SÜMENGEN, 2011).

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

MİKROBİYOLOJİ, BİYODEGRADASYON, BİYOTEKNOLOJİ


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

BÖLÜM BAŞKANLIĞI 2019-
BÖLÜM BAŞKANLIĞI 2017-2018
BÖLÜM BAŞKANLIĞI 2010-2012

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

.SCI, SSCI, SCI–Expanded ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler
 1. H. Aysun Mercimek, Sadık Dincer, Gulcihan Guzeldag, Aysenur Ozsavli, Fatih Matyar, Afet Arkut, Fikret Kayıs, Melis Sumengen Ozdenefe, 2015. Degradation of 2,4,6-trinitrotoluene by P. aeruginosa and characterization of some metabolites. Brazilian Journal of Microbiology, 46 (1): 103-111.
 2. H. Aysun Mercimek, Sadık Dincer, Gulcihan Guzeldag, Aysenur Ozsavli, Fatih Matyar. 2013. Aerobic biodegradation of 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) by Bacillus cereus isolated from contamined soil. Microbial Ecology, 66(3): 512–521.
 3. Melis Sümengen, Sadık Dinçer, Aysenur Kaya. 2013. Production and characterization of phytase from Lactobacillus plantarum. Food Biotechnology, 27 (2): 105-118.
 4. Melis Sümengen, Sadık Dinçer, Aysenur Kaya. 2012. Phytase production from Lactobacillus brevis. Turkish Journal of Biology, 36, 533-541.
 5. Fatih Matyar, Aysenur Kaya, Sadık Dinçer, 2008. Antibacterial agents and heavy metal resistance in Gram-negative bacteria isolated from seawater, shrimp and sediment in Iskenderun Bay, Turkey. Science of the Total Environment, 407, 279-285.
 6. Fatih Matyar, Aysenur Kaya, Sadık Dinçer, 2007. Distribution and antibacterial drug resistance of Aeromonas spp. from fresh and brackish waters in Southern Turkey. Annals of Microbiology, 57 (3): 443-447.
 7. Osman Gulnaz, Aysenur Kaya, Sadik Dinçer, 2006. The reuse of dried activated sludge for adsorption of reactive dye. Journal of Hazardous Materials, 134: 190-196.
 8. Fatih Matyar, Sadık Dinçer, Aysenur Kaya, Ömer Çolak, 2004. Prevalence and resistance to antibiotics in Gram negative bacteria isolated from retail fish in Turkey. Annals of Microbiology, 54 (2): 23-32.
 9. Osman Gulnaz, Aysenur Kaya, Fatih Matyar, Burhan Arikan, 2004. Sorption of basic dyes from aqueous solution by activated sludge. Journal of Hazardous Materials, 108 (3): 183-188.

SCI, SSCI, SCI–Expanded ve AHCI kapsamı dışında yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler

 1. H. Aysun Mercimek Takcı, Kıvılcım Çaktu Güler, Melis Sümengen Özdenefe, Ayşenur Özşavli, Gülcihan Güzeldağ, 2019. Effect of pH, Temperature and Chemical Substances on the activity of Bacteriocins Partially Purified by Lactic Acid Bacteria.J. Anatolian Env. and Anim. Sciences, 4(1), 21-25.
 2. Ayşenur Özşavlı, Figen Şahin, Mehtap Sadak, Kıvılcım Çaktü Güler. 2018. Investigation of Kilis Drinking Water in Terms of Coliform Bacteria. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 6(1): 65-68.
 3. Emel Yıldız, Tugba Keles, Aysenur Kaya, Sadık Dincer. 2013. Mononuclear Fe(III) Cr(III) Co(II) Metal Complexes Based on Azo-Anthraquinone Moieties: Synthesis Characterizations and Antibacterial Activities, Chemical Science Transactions, 2(2): 547-555.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 1. H. Aysun Mercimek, Sadık Dincer, Gulcihan Guzeldag, Aysenur Ozsavli, Fatih Matyar, Afet Arkut, Fikret Kayıs, Melis Sumengen Ozdenefe, Kivilcim Caktu Guler, 2014. Biodegradation of 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT). 02-06 June 2014, 3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress, Sarajevo, Bosnia Herzegovina. Abstracts Book. P: 176.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


 1. Tamer Akkan, Ayşenur Özşavli, Sadık Dinçer. 2015. Balık Çiftliklerinin Ekolojik Tahribatına Bir Örnek: Bakterilerdeki Antibiyotik Dirençliliğine Etkileri, İskenderun Körfezi. Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, 6(1): 20-27.
 2. Tamer Akkan, Ayşenur Kaya, Sadık Dinçer. 2013. Antibiotic Levels and heavy metal resistance in gram-negative bacteria isolated from seawater, Iskenderun Organized Industrial Zone. Journal of Applied Biological Sciences, 7(1): 10-14.
 3. Ayşenur Kaya, Sadık Dinçer. 2011. Chlorpyrifosun Bakteriyel Biyodegradasyonu. Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 25-6: 135-143.
 4. Tamer Akkan, Ayşenur Kaya, Sadık Dinçer. 2011. Hastane Atık Sularıyla Kontamine Edilen Deniz Suyundan İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Sefalosporin Grubu Antibiyotiklere Karşı Direnç Düzeyleri. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 44(1):18-21.
 5. Fatih Matyar, Buse Eraslan, Tamer Akkan, Ayşenur Kaya, Sadık Dinçer, 2009. İskenderun Körfezi Balıklarından İzole Edilen Bakterilerde Antibiyotik ve Ağır Metal Dirençliliklerinin Araştırılması. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(2): 1-5.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Ayşenur Özşavlı, Tamer Akkan, Sadık Dinçer. 17β-Estradiol’ün Bakteriyel Parçalama Düzeyleri ve Östrojenik Aktivitedeki Değişmenin Araştırılması. 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, sf. 261., Gaziantep, 2016.
 2. Mehtap Sadak, Ayşenur Özşavlı. Kilis İli Topraklarında Lipaz Üretici Bacillus sp.’lerin Araştırılması. 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, sf. 265., Gaziantep, 2016.
 3. Tamer Akkan, Ayşenur Kaya, Sadık Dinçer. Balik Çiftliklerinin Bakterilerdeki Antibiyotik Dirençliliğine Etkisinin Belirlenmesi. Ekoloji 2012 Sempozyumu, sf. 460., Kilis, 2012.
 4. Tamer Akkan, Buse Eraslan, Ayşenur Kaya, Sadık Dinçer. İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Civarındaki Deniz Suyundan İzole Edilen Gr (-) Bakterilerin Ağır Metal Dirençlilik Düzeylerinin İncelenmesi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, sf. 862., Denizli, 2010.
 5. Tamer Akkan, Ayşenur Kaya, Sadık Dinçer. Hastane Atık Sularının Deşarj Edildiği Deniz Suyundan İzole Edilen Gr (-) Bakterilerin Sefalosporin Grubu Antibiyotiklere Karşı Dirençlilik Düzeylerinin İncelenmesi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, sf. 863., Denizli, 2010.
 6. Emel Yıldız, Tuğba Keleş, Ayşenur Kaya, Sadık Dinçer. Antrakinon Grubu Boyarmadde Sentezleri ve Antibakteriyel Özellikleri. IV. Ulusal Tekstil Boya ve Kimyasalları Kongresi, sf. 12., Denizli, 2008.
 7. Hatice Korkmaz, Berna Kuzu, Burhan Arıkan, Emre Koşar, Ashabil Aygan, Ayşenur Kaya. Bacillus spp. HBK-51’den Elde Edilen Enzimin Karakterizasyonu. XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, sf. 285., Trabzon, 2008.
 8. Fatih Matyar, Ayşenur Kaya, Osman Gülnaz, Sadık Dinçer. İskenderun Körfezi M/V Ulla Batığı çevresinden izole edilen bakterilerin identifikasyonu ve Ağır Metal Dirençliliklerinin Araştırılması.X IX. Ulusal Biyoloji Kongresi, sf. 243., Trabzon, 2008.
 9. Fatih Matyar, Osman Gülnaz, Ayşenur Kaya, Tamer Akkan, Buse Eraslan. Karideslerden İzole Edilen Gr (-) Bakteri Suşlarının İdentifikasyonu ve Çoklu Antibiyotik Dirençliliklerinin Araştırılması. XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, sf. 238., Trabzon, 2008.
 10. Fatih Matyar, Sadık Dinçer, Ayşenur Kaya. Tatlı Sularda Yaşayan Aeromonas sp.’lerin Antibiyotik Dirençlilik Profilinin Çıkarılması. XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, sf. 220., Aydın, 2006.
 11. Sadık Dinçer, Ayşenur Kaya, Esen Bilgin, Emel Karadeniz. Tarımsal Uygulamaların Gram Negatif Toprak Bakterilerindeki Antibiyotik Dirençliliği Üzerine Etkisi. XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, sf. 222-223., Aydın, 2006.
 12. Sadık Dinçer, Fatih Matyar, Ayşenur Kaya. Düşük pH’nın Oreochromis niloticus’tan İzole Edilen Bakterilerdeki Ağır Metal ve Antibiyotik Dirençliliğine Etkisi. XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, sf. 155., Aydın, 2006.
 13. Emel Şeyma Güner, Sadık Dinçer, Hatice Güvenmez, Fatih Matyar, Ayşenur Kaya. Bacillus spp.’de Lipaz ve Esteraz Aktivitelerinin Saptanarak, Enzim Aktivitelerinin Ölçülmesi. XIV. Biyoteknoloji Kongresi, sf. 191-194., Eskişehir, 2005.
 14. Sadık Dinçer, Hatice Güvenmez, Necla Gürsoy, Fatih Matyar, Ayşenur Kaya. Çöp Depolama Sahalarının Drenaj Sularından İzole Edilen Enterobacteriaceae Üyelerinde Antibiyotik Dirençlilik Profili ve Transfer Edilebilirliği. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, sf. 54., Adana, 2004.
 15. Ayşenur Kaya, Sadık Dinçer. Toprak Kökenli Pseudomonas sp. Suşlarının Chlorpyrifos’u Parçalama Düzeylerinin Belirlenmesi. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, sf. 87., Adana, 2004.
 16. Fatih Matyar, Sadık Dinçer, Ayşenur Kaya, Ömer Çolak. Adana’da Satılan Balıklardaki Enterobactericeae Dağılımı ve Antibiyotik Dirençliliği. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, sf. 110., Adana, 2004.
 17. Sadık Dinçer, Fatih Matyar, Hatice Güvenmez, M. Nisa Ünaldı, Ayşenur Kaya. Seyhan Nehri ve Baraj Gölünden İzole Edilen Enterobacteriaceae Üyelerinde Ağır Metal ve Antibiyotik Dirençliliğinin Karşılaştırılması. XIII. Biyoteknoloji Kongresi, sf. 41., Çanakkale, 2003.
 18. Sadık Dinçer, Fatih Matyar, Ayşenur Kaya, Eren Ergican. Adana’da Piyasada Satılan Çiğ Sütlerde Kirlilik Düzeyi ve Fekal Koliformların Antibiyotik Hassasiyetleri. XII Biyoteknoloji Kongresi, sf. 120., Ayvalık, Balıkesir, 2001. 

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

Ayşenur Özşavli, H. Aysun Mercimek, Bacillus sp. suşlarından lipaz üretimi, karakterizasyonu ve endüstriyel kullanılabilirliğinin araştırılması (Proje No: 2015/01/MAP 05, Yürütücü).

Bacillus sp. suşlarında endüstriye yönelik lipaz üretiminin araştırılması. 2014 yılı Tübitak 2209-A 2. Dönem Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı. Projede Danışman (Tamamlandı).

H. Aysun Mercimek, Gülcihan Güzeldağ, Ayşenur Özşavlı, Kıvılcım Çaktü Güler, Melis Sümengen. Characterization of Bacteriocins Produced by Lactic Acid Bacteria (LAB) Isolated from Fermented Food (Project No: 2012/1/MAP 02, Researcher).

Ayşenur Kaya, Gülcihan Güzeldağ, H. Aysun Mercimek. Moleküler Biyoloji ve Genetik Araştırma Laboratuarının Altyapı Projesi (Proje No: 2011/1/ AAP 01, Yürütücü).

Ayşenur Kaya, Gülcihan Güzeldağ, H. Aysun Mercimek. Kilis Topraklarındaki Endüstriyel Enzim Üretici Bakterilerin Seçilmesi (Proje No: 2011/1/MAP 06, Yürütücü).

Sadık Dinçer, Ayşenur Kaya, Gülcihan Güzeldağ, H. Aysun Mercimek. Toprak İzolatı Bakterilerden Nitroredüktaz İzolasyonu, Saflaştırılması ve Karakterizasyonu (Proje No: FEF2011BAP2, Araştırmacı).

Gülcihan Güzeldağ, Ayşenur Kaya, H. Aysun Mercimek, Işıl Yağmur Yalman. Kilis İli Şehir Şebeke Suları, Kuyu Suları ve vb.. Su Kaynaklarının Mikrobiyal Özelliklerinin Tespit ve Analizleri ile İzole Edilen Bakterilerin Antibiyotik Dirençliliklerinin Saptanması (Proje No: 2010/18, Araştırmacı).

Gülcihan Güzeldağ, Ayşenur Kaya, H. Aysun Mercimek. Tekstil boyar maddelerinin aerobik koşullarda mikrobiyal giderimi (Proje No: 2010/02/05, Araştırmacı).

Sadık Dinçer, Hatice Korkmaz, Burhan Arıkan, Ayşenur Kaya, Deniz Tanrısever, Nalan Turus, Sina Akan. Yem Endüstrisine Yönelik Endüstriyel Enzimlerin Üretimi (TÜBİTAK Proje No: 107G280, Bursiyer).

Sadık Dinçer, Ayşenur Kaya, Tamer Akkan, Canan Keskinöz. Balık Çiftliklerinin Bakterilerdeki Antibiyotik Dirençliliğine Etkisi (Proje No: FEF2008BAP6, Araştırmacı).

Fatih Matyar, Buse Eraslan, Tamer Akkan, Ayşenur Kaya, Sadık Dinçer. İskenderun Körfezi Balıklarından İzole Edilen Bakterilerde Antibiyotik Ve Ağır Metal Dirençliliklerinin Araştırılarak Plasmid Profillerinin Çıkarılması (Proje No: EF2008BAP2, Araştırmacı).

Emel Yıldız, Osman Serindağ, Eyyüp Rencüzoğulları, Sadık Dinçer, Ayşenur Kaya, Ayşe Mine Yıldız. Antrakinon Grubu İçeren Bileşiklerin ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezleri, Tekstilde Kullanımları, Anti-Bakteriyel, Mutajenik ve Teratojenik Özelliklerinin İncelenmesi (TÜBİTAK Proje No: 107T409, Bursiyer).

 Fatih Matyar, Osman Gülnaz, Ayşenur Kaya, Sadık Dinçer. İskenderun körfezi MV-ULLA batığından alınan su ve karides örneklerinden izole edilen Gr(-) bakterilerin antibiyotik ve ağır metal dirençlilik profillerinin çıkarılması (Proje No: EF2007BAP3, Araştırmacı).

Sadık Dinçer, Ayşenur Kaya, Tamer Akkan. Tıbbi Tedavi ve Diyet Amaçlı Kullanılan Bazı Bitkilerin Anti Bakteriyel ve Hormonal Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi (Proje No: FEF2006BAP1, Araştırmacı).

Fatih Matyar, Sadık Dinçer, Ayşenur Kaya, Tatlı Sularda Yaşayan Aeromonas sp.’nin Antibiyotik Dirençlilik Profilinin Çıkarılması (Proje No: EF2005BAP5, Araştırmacı).

Sadık Dinçer, Ayşenur Kaya, Kanalizasyonlardan İzole Edilen Farklı Bakteri Gruplarının 17β-Estradiol’ü Parçalama Düzeyleri ve 17β-Estradiol’ün Östrojenik Aktivitesindeki Değişmenin Araştırılması (Proje No: FEF2005D9, Araştırmacı).

Sadık Dinçer, Fatih Matyar, Ayşenur Kaya, Ağır Metal Bulunan Ortamda Düşük pH’ın Oreochromis niloticus’tan İzole Edilen Bakterilerdeki Ağır Metal ve Antibiyotik Dirençliliğine Etkisi (Proje No: FEF2003BAP2, Araştırmacı).

Sadık Dinçer, Ayşenur Kaya. Toprak İzolatı Pseudomonas sp. Suşlarının Pestisit Biyo Parçalama Düzeyleri (Proje No: FBE2002YL184, Araştırmacı).

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER