Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Muhammet Aykuthan ULUSOY

Adı-Soyadı

Muhammet Aykuthan ULUSOY

Doğum Yılı ve Yeri

1983 Tarsus

Fakülte/Yüksekokul

Fen Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Psikoloji Bölümü

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

aykuthan.ulusoy@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 348 814 26 66 - 1376

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Atatürk Üniversitesi

2002-2006

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi

2006-2013

Doktora

Marmara Üniversitesi

2014-2020

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

2007-2021

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis Üniversitesi

2021-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Ulusoy, M. A. (2013). Rehberlik servisleri tarafından uygulanan bireyi tanıma tekniklerine ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum).

Doktora Tezi

Ulusoy, M. A. (2020). Pozitif psikoloji temelli grup rehberliğinin 7. sınıf öğrencilerinin yalan söyleme eğilimlerine ve benlik saygısına etkisi. (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul).

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ekşi, H., Çiftçi, M., Yaman, N., Parlak, S., Dinçer, M., Ulaş, E., Ulusoy, M. A. (2016). Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin yeniden yaşam inşası. Middle East Journal of Refugee Studies, 1(2), 5-48.  https://doi.org/10.12738/mejrs.2016.1.2.0001

Ekşi, H., Ulusoy, M. A. Toprak, M. (2018). Köy paydaşları katılımlı değerler eğitimi: Bir eylem araştırması. İnsan ve Toplum, 8(4), 125-154. https://dx.doi.org/10.12658/M0260     

Ulusoy, M.A., Sezgin, O. (2021). Examination of the effect of positive psychology-based group counseling on lying tendencies. Spiritual Psychology and Counseling, 6(1), 7–28.  https://doi.org/10.37898/spc.2021.6.1.128

Ulusoy, M. A., Sezgin, O. (2021). Yalan Söyleme Eğilimleri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 11(1), 233–266.  Doi: 10.23863/kalem.2021.191

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Ulusoy, M., A., Pan, V. L., Turan, M, O., Başken, B., Akbulut, A. (2016-Mayıs). Türk milli eğitim sistemindeki reform hareketlerinin öğrencilerin sınav kaygısı üzerine etkisi. VIII Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusoy, M., A. (2017). Öfke Davranışı Sergileyen Ortaokul Öğrencilerine Grupla Psikolojik Danışma. S. Erden (Ed.) Bilişsel Davranışçı Kuram (BDT) Temelli Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları kitabı içinde (s. 167-194). İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusoy, M., A. (2016). Seyyid Hüseyin NASR’ın İnsan Tasavvuru. H. Ekşi, Ç, Kaya (Ed). Manevi Yönelimli Psikoterapi ve Psikolojik Danışma kitabı içinde (s. 245-254). İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Diğer YayınlarPROJELER

Pozitif Psikoloji Temelli Grup Rehberliğinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Yalan Söyleme Eğilimlerine ve Benlik Saygısına Etkisi, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (EGT-C-DRP-200318-0145). Yürütücü: SEZGİN Osman, Araştırmacı: ULUSOY, Muhammet Aykuthan, 22.02.2018 – 22.07.2019 (ULUSAL)

“Enhancing Professional Development of Syrian Refugee Teachers”. Uluslararası Proje. Sayı: 0002P/2016. Destekleyen Kuruluş: Uluslararası Mavi Hilal Kalkınma ve İnsani Yardım Vakfı desteği ve Learning First Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. (Araştırmacı: ULUSOY, Muhammet Aykuthan). 01/09/2016 - 10/10/2016 (ULUSLARARASI)

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER