Dr. Öğr. Üyesi Alper YETKİNER Alper YETKİNER
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
ayetkiner@kilis.edu.tr / ayetkiner@hotmail.com / alperyetkiner@gmail.com
0 348 814 26 66 / 1703