Ünvanı

Prof. Dr.

Kani ARICI

Adı-Soyadı

Kani ARICI

Doğum Yılı ve Yeri

Rumkuş 20.12.1963

Fakülte/Yüksekokul

Fen Edebiyat

Bölüm

Fizik

Yabancı Dil

E-posta/Web

arici@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 348 822 23 50/1430

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Prof. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Adıyaman İlinde Radon Gazı Konsantrasyonları Ölçümü. 8-hydroxyquinoline ve Picoline İçeren Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Teorik ve Deneysel Titreşim Spektroskopisi Yardımıyla İncelenmesi

Doktora Tezi

 Teorik ve Deneysel Titreşim Spektroskopi Yardımıyla Bazı Molekül ve Bileşiklerin İncelenmesi.

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

1-Teorik ve Deneysel Titreşim Spektroskopsi Yardımıyla 5-chloro-8-hydrxyquinoline molekülünün incelenmesi.

2-2-hydroxy-1,4-naphthoquinone molekülünün bazı geçiş metalleri ile yaptığı bileşiklerin teorik ve deneysel titreşim spektroskopsiyle incelenmesi.


Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Projelerde Yaptığı Görevler:

1-DPT Destekli “Kilis 7 Aralık Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi” adlı projede Yardımcı Araştırmacı

2-“Radon gazı konsantrasyonu ölçümleri” adlı projede yardımcı araştırmacı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma fonu tarafından desteklenmiştir. No:95/ 3 (193). 1994/1995.

3-Metal(II)1,2-bis(4-pyridy)etan halojenür bileşiklerinin yapılarının spektroskopi ile incelenmesi. Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir. 05/2003-49, 2003/2004

 

Bititrtiği projeler:

 1-Metal(II) 5,7-dichloro-2methyl-8-quinolinol halüjenür bileşiklerinin yapılarının titreşimsel spektroskopi ile incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir. 2006/2-11 ,2006/2007.

2-2-methyl-8-quinolinol molekülü ve onun bazı geçiş metal bileşiklerinin geometrik özelliklerinin ve titreşimlerinin deneysel ve teorik olarak araştırılması. Kilis 7 Aralık Üniversitesi BAP birimi tarafından desteklenmiştir. 2010/1/4, 2010/2011.

3-Organik, inorganik ve polimerik moleküllerin tüm fiziksel ve kimyasal özelliklerini yarı deneysel ve teorik olarak Gaussian paket programını kullanarak hesaplanması. Kilis 7 Aralık Üniversitesi BAP birimi tarafından desteklenmiştir. 2010/02/08, 2011/2012.

4-8-hydroxyquinoline ve 7-formyl-8-hydroxyquinoline moleküllerinin ve onların bazı metal bileşiklerinin, titreşim bandlarını ve moleküler yapılarını deneysel ve teorik olarak incelenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi BAP birimi tarafından desteklenmiştir. 2013/02/MAP/01, 2014/2016.İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı 27.10.2015-22.07.2016
Fizik Bölüm Başkanlığı 02.05.2011- 27.10.2015 -25.07.2016…

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Fen Bilimleri Enstitüsü 25.07.2016-25.07.2016…

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Ş.Yurdakul, K.Arıcı, "Synthesis and vibrational spectra of metal halide complexes of 8-hydroxyquinoline in relation to their structures ", Journal of Molecular Structure , Cilt 691, 45-49 pp., 2004.

2. K. Arıcı, M.Yurdakul, Ş.Yurdakul, "HF and DFT studies of the structure and vibrational spectra of 8-hydroxyquinoline and its mercury(II) Halide complexes", Spectrochimica Acta Part A 61 , Cilt 61, 37-43 pp., 2005.

3. K. Arıcı, H. Köksal, "Hartree-Fock and Density Functional Studies on Vibrational Frequencies of 6-hydroxyquinoline", Asian Journal of Chemistry (ISI) , Cilt 20, 7, 5635-5642 pp., 2008

4. K. Arıcı, H. Köksal, "Molecular Structure and Vibrational Spectra of 5,7- dichloro-8-hydroxyquinaldine by density functional theory and ab initio Hartree-Fock calculations", Asian Journal of Chemistry (ISI) , Cilt 22, 4, 2898-2908 pp., 2010.

5. R.Yılmaz, K. Arıcı, "Calculation of Coster-Kronig Enhancement Factors and L Subshell X-Ray Fluorescence Cross-Sections for 55Cs", Asian Journal of Chemistry (ISI) , Cilt 22, 7, 5463-5467 pp., 2010.

6. R. Yılmaz, R. Taş, R. Gagayiğit, and K. Arıcı, “Calculations of Coster-Kronig Enhancement Factors For 60Nd and 61Pm at Different Energies”, Asian Journal of Chemistry (ISI) , Cilt 23, 7, 3148-3150 pp., 2011.

7. Rafet Yılmaz, Kani Arıcı, Elif Öz, Mustafa Tan, “Measurements of Coster-Kronig enhancement factors for 69Tm”, Journal of Elctron Spectroscopy and Releted Phenomena, 184, 1-4, 2011.

8. K. Arıcı and R. Yılmaz “Infrared Spectra, Density Functional Theory and Hartree-Fock Theoretical Calculations of 2-Methyl-8-quinolinol” Asian Journal of Chemistry (ISI) , Cilt 25, 13, 5463-5467 pp., 2013.

 9. K. Arıcı, Ş. Yurdakul, "HF AND DFT STUDIES OF THE STRUCTURE AND VIBRATIONASPECTRA OF 2,3-DICHLORO-1,4-NAPTHOQUINONE", BALKAN PHYSICS LETTERS , Cilt 14, 1 - 11 pp., 2006.

10. K. Arıcı, Ş. Yurdakul, "MOLECULAR STRUCTURE AND VIBRATIONAL SPECTRA OF 5-HYDROXY-1,4-NAPHTHOQUİNONE BYDENSITY FUNCTIONAL THEORY CALCULATION", BALKAN PHYSICS LETTERS , Cilt 15, 59 - 70 pp., 2007.

11. K. Arıcı “ Molecular Structure and IR Vibrational Analysis of 3-Acetamidophenol Using Hartree-Fock and Density Functional Theory Calculations” Asian Journal of Chemistry , Cilt 22, 7, 1759-1767 pp., 2015.

12. Kani Arıcı "Synthesis of 7-Formyl-8-hydroxyquinoline, Infrared Spectra its HF and DFT Calculations and Assignment of Vibrations Modes", International Journal of Thales Natural Sciences (IJTNS), Vol.1 No.2, pp., 48-55, 2016.

13. Kani ARICI, Mehmet Fatih KAHRAMAN, “Preparation of Manganese (II) Complexed with 2-hydroxy-1,4- naphthoquinone, Identification of Molecular Structure with the Help the Infrared and Raman Spectra and Theoretical Calculations of Vibration Bands” Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 7(1): 145-153, 2017

 


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1. K. Arıcı, H. Köksal, 26. International Physics Conference konferansı dahilinde "Turkısh Physicial Socıety" bildiri kitapçığındaki "VIBRATIONAL SPECTRA of 5,7-DICHLORO-8-HYDROXYQUİNALDİNE BY DENSITY THEORY(DFT) and Ab initio HARTREE-FOCK(HF)CALCULATIONS", 34 pp., Bodrum, Türkiye, Eylül 2009.

2. K. Arıcı, M. Yazıcı, H. Köksal, Fourth Saudi Science Conference konferansı dahilinde "Physics Abstracts Book" bildiri kitapçığındaki "Molecular Structure and Vibrational Spectra of 2-Methyl-8-Quinolinol by HARTREE-FOCK and Density Functional Methods Calculations", 60 pp., S.Arabistan,Taif, March 2010.

3. K. ARICI, İsa AKAR and H. KÖKSAL, 27. International Physics Conference konferansı dahilinde "Turkısh Physicial Socıety" bildiri kitapçığındaki “EXPERIMENTAL INFRARED SPECTRA OF 2,3-DICYANOHYDROQUINONE AND HF and VIBRATIONAL CALCULATIONS” 39 pp., ISTANBUL/TURKEY September 2010.

4. K. ARICI, M. Fatih KAHRAMAN, İ. AKAR, 28. International Physics Conference konferansı dahilinde "Turkısh Physicial Socıety" bildiri kitapçığındaki ”Molecular structure and vibrational spectra of 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone by denstiy functional theory and Hartree-Focktheoretical calculations” 73 pp., Bodrum/Turkey September 2011.

5. K. ARICI, İ. AKAR, M. Fatih KAHRAMAN, H. KÖKSAL, 28. International Physics Conference konferansı dahilinde "Turkısh Physicial Socıety" bildiri kitapçığındaki ”HF and DFT studies of the structureand vibrational spectra of 5-chloro-8-hydroxyquinoline” 42 pp., Bodrum/Turkey September 2011.

6. Kani Arıcı, International Conference on Natural Science and Engineering "Synthesis, vibrational spectra, DFT Calculation and estimate structure of manganese(II) complex of 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone" 1665 pp., Kilis/Turkey Marc 2016.

7. Kani Arıcı, International Conference on Natural Science and Engineering "Synthesis of 7-Formyl-8-hydroxyquinoline, Infrared Spectra its HF and DFT Calculations and Assignment of Vibrations Modes" 2165 pp.. Kilis/Turkey Marc 2016.

8. Kani Arıcı, International Conference on Natural Science and Engineering "Infrared Spectra 1,5-Diaminonaphthalene and its DFT Calculations and Assignment of Vibrations Modes" 2219 pp., Kilis/Turkey Marc 2016.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Kani. Arıcı, Adnan Küçükönder, "Kapalı Alanlarda Radon Gazı Aktivitelerinin Ölçülmesi", Fırat Ün. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi , Cilt 13, 323-327 pp., 2001.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. A. Küçükönder, K. Arıcı, A.Çetin, M. Köksal, Türk Fizik Derneği 16. Fizik Kongresi konferansı dahilinde "TFD-16 Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Kahramanmaraş İlinde Ev İçi Radon Gazı Radyoaktivite konsantrasyonları", 316 pp., Balıkesir, Ayvalık, Ağustos 1996.

2. A. Küçükönder, K. Arıcı, M. Köksal, Türk Fizik Derneği 16. Fizik Kongresi konferansı dahilinde "TFD-16 Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Adıyaman İlinde Ev İçi Radon Gazı Radyoaktivite Konsantrasyonları ", 214 pp., Balıkesir Ayvalık, Ağustos 1996.

3. A. Küçükönder, K. Arıcı, TFD-2000 Türk Fizik Derneği 19. Fizik Kongresi konferansı dahilinde "TFD-2000 Özetler" bildiri kitapçığındaki "Kapalı Alanlarda Radon Gazı Aktivitelerinin Ölçülmesi", 75 pp., Elazığ, Türkiye, Eylül 2000


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

 Meslek Yüksekokulları için temel Fizik Ders Notları 
PROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER