Öğr. Gör. Ali Emin İSLAMOĞLU Ali Emin İSLAMOĞLU
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon
alieminislamoglu@kilis.edu.tr
0348 814 2666 - 7502