Ünvanı

Arş. Gör.

Akın TERCANLI

Adı-Soyadı

Akın TERCANLI

Doğum Yılı ve Yeri

1988 / ANKARA

Fakülte/Yüksekokul

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

İSLAM SANATLARI VE TARİHİ

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

akintercanli@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1098

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ-SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ

2007-2011

Yüksek Lisans

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ-SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI

2011-2015

Doktora

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

2018----

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

DENİZLİ CAMİLERİNDEKİ MİMARİ BETİMLEMELER 

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Mitoloji ve İkonografi

Rönesans Resim Sanatı

Barok Resim Sanatı

Batılılaşma Dönemi Osmanlı Sanatı


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Araştırma Görevlisi Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi-İslam Sanatları ve Tarihi Bölümü 2019--
Araştırma Görevlisi. Kilis 7 Aralık Üni./Fen Edb. Fak./Sanat Tarihi Bölümü 2018-2019

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER