Dr. Öğr. Üyesi Akın TERCANLI Akın TERCANLI
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI
akintercanli@kilis.edu.tr
1098