Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Ahmet Özdemir

Adı-Soyadı

Ahmet Özdemir

Doğum Yılı ve Yeri

1968- Malatya

Fakülte/Yüksekokul

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Arap Dili ve Edebiyatı

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

ahmetozdemir@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

5065878737

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

09/05/1997-18/09/2013

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

eğitim bilimleri ve yönetimi

Doktora Tezi

Necîb el-Kîlanî ve Romancı Kişiliği


Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1- AHMET ÖZDEMİR, Arap Çocuk Edebiyatının Çocuk Üzerindeki Etkisi, International Social Sciences Studies Journal, Vol:6, Issue: 67; pp: 3422-3428

2- AHMET ÖZDEMİR, Mısırda Çocuk Edebiyatı: Arap Çocuk Edebiyatının Çocuğun Ruhsal Gelişimi Üzerindeki Etkisi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 106, Temmuz 2020, s. 209-219

3- AHMET ÖZDEMİR, Öğretici Şiir: Doğuşu, Gelişimi ve Özellikleri, Asia Minor Studies, Cilt:3 Sayı:6 Temmuz 2015, s.176-188

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

1- AHMET ÖZDEMİR, İçimde Yürüyen Kadın (Şiir, Nizar Kabbanî'den Çeviri), Kertenkele, 30, Şubat-Nisan 2015, s.25-28

2- AHMET ÖZDEMİR, İki Aşk Arasında (Şiir, Nizar Kabbanî'den Çeviri), Yedi İklim, 310, Ocak 2016, s.81-83

3- AHMET ÖZDEMİR, Maya (Şiir, Nizar Kabbanî'den Çeviri), Duvar, Yıl:6, Sayı:32, Ekim-Kasım 2017, s. 36-37PROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER