Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

ALİ GÜRSEL

Adı-Soyadı

ALİ GÜRSEL

Doğum Yılı ve Yeri

01 01 1952

Fakülte/Yüksekokul

Fen Edebiyat

Bölüm

Tarih

Yabancı Dil

E-posta/Web

agursel@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0532 5714440

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Ankara Ünviversitesi/ Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi/ Tarih Bölümü

1972-1976

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi/ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

1991-1993

Doktora

Hacettepe Üniversitesi/ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

1994-1998

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2010-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Serkan Esen,   Köy Enstitüleri,  Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Ana Bilim Dalı, 2013.

Hakim Bakır,  1919-1945 Türk dış politikası,  Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Ana Bilim Dalı, 2014.

Duygu Uslu,  Maliye, Maarif ve Nafia Vekâletleri salnamelerinin (1926-1927) değerlendirilmesi ve transkripsiyonlu metni,  Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Ana Bilim Dalı, 2018.

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Ermeni Meselesi ve Tehcir Kanunu


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. ‘‘ Gazi Mustafa Kemal’in Mayıs 1919’da İstanbul’dan Anadolu’ya Geçişi’’, Education Society of Azerbaijan Republic No:3-4(23) Bakü, 2005. 

2. ‘‘ Milli Mücadele Döneminde Gaziantep Savunması ve Şahinbey’’, Asia Minor Studies, C.1, S.1, Kilis, Ocak 2013, s. 52-63. 

3. ‘‘Cumhuriyet Dönemi’nde Sağlık Personeli ve İstihdam Politikaları’’, Asia Minor Studies, C.4, S.8, Kilis, Temmuz 2016, s. 19-27.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. ‘‘Cumhuriyet Dönemi (1920-1960) Sağlık Politikaları ve Koruyucu SağlıkHizmetleri’’, Gaziantep Devlet Hastanesi, Anadolu Tıp Dergisi, Sayı 13, Gaziantep, 2005. 

2. ‘‘ Saray-Hükümet, İngiltere, Mustafa Kemal ve Anadolu’ya Yolculuk’’, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Temmuz, Ankara,2006. 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Gaziantep Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Cumhuriyet ve Ermenilerle Küreselleşme ile ilgili seri konferanslar

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER