Ünvanı

Arş. Gör.

ABDULBAKİ DURMAZ

Adı-Soyadı

ABDULBAKİ DURMAZ

Doğum Yılı ve Yeri

1991 KAYSERİ

Fakülte/Yüksekokul

İLAHİYAT

Bölüm

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HADİS ANABİLİM DALI

Yabancı Dil

Arapça YDS 65

E-posta/Web

abdulbakidurmaz@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1095

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

2009-2014

Yüksek Lisans

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2016-2018

Doktora

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2018-devam ediyor

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

2015---

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

MUVATTA'DA BAB BAŞLIKLARI

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1-KİTAP TANITIMI

HADİS TENKÎDİ SAHÂBE VE TÂBİÛN DÖNEMİ  Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi cilt:3/ Sayı:5 s.269-275.

2-TERCÜME

YAHYA B. YAHYA EL-LEYSÎ VE MUVATTA RİVAYETİ  Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi cilt:4/ Sayı:7 s.297-312.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER