Ünvanı

Arş. Gör.

Abdussamed ÖZBEK

Adı-Soyadı

Abdussamed ÖZBEK

Doğum Yılı ve Yeri

1993

Fakülte/Yüksekokul

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yabancı Dil

İngilizce / 92,5

E-posta/Web

a.samedozbek@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

İstanbul Üniversitesi / Siyasal Bilgiler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

2011-2016

Yüksek Lisans

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi

2016-2019

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Aydınlanma Düşüncesinde Montesquieu'nun Yeri: Türk Siyasal Düşüncesine ve Yapısına Etkisi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Siyaset Felsefesi, Aydınlanma Düşüncesi


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER