Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Ömer CİDE

Adı-Soyadı

Ömer CİDE

Doğum Yılı ve Yeri

Siverek/1978

Fakülte/Yüksekokul

İlahiyat Fakültesi

Bölüm

İslam Tarihi

E-posta/Web

omercide@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 8142666 Dahili 1566

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1996-2001

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Santaları

2001-2007

Doktora

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Santaları

2007-2013

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

12/02/2014-

Öğretmen

Hakkari İmam Hatip Lisesi

2002-2005

Öğretmen

Kayseri/ Tomarza İmam Hatip Lisesi

2005-2008

Öğretmen

Erdemli İmam Hatip Lisesi

2008-2010

Öğretmen

Çamlı İlköğretim Okulu

2010-2011

Öğretmen

Erdemli İmam Hatip Lisesi

2011-2014

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

205/2 Numaralı Şanlıurfa Şeriyye Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi

Siyer, İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi

Doktora Tezi

Kuruluş Dönemi Osmanlı Fetihlerinde Dinin Rolü (1299-1402)


Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

BERMEKİ AİLESİNİN EĞİTİM VE DİĞER ALANLARA KATKILARI


ORTAOKUL ( 5. VE 8. SINIF ) ÖĞRENCİLERİNİN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONULARINA KARŞI TUTUMLARININ TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİ

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı 26/01/2017-
İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanlığı, 24/02/2014-

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 Hz. Ömer’in Yönetim İlkleri      

Devlette Birliği Sağlama Örneği Ömer b. Abdülaziz. 

205 Numaralı Şer’iyye Sicili’ne Göre Urfa’nın Sosyo-Kültürel Açıdan Değerlendirilmesi

                            

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 2/146 ve 6/20 Ayetlerinin Tebşirat Bağlamında Değerlendirilmesi 

Hz. Peygamber’in Sasani ve Bizans’ı Hedef Göstermesi 

 Hz. Ömer’in Yönetim İlkeleri. 

Osmanlı Beyliği’nin Kuruluş Döneminde Meşruiyet Sorunu ve İlk Kaynaklara Yansıması


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

Tomarza Milli Eğitim Müdürlüğü/ Teşekkür Belgesi

Tomarza Milli Eğitim Müdürlüğü/Teşekkür Belgesi

Erdemli Milli Eğitim Müdürlüğü/ Teşekkür Belgesi

ASSAM Uluslararası Kongre Başarı Belgesi

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER