Üniversitemizde “Şehir ve Göç” Başlıklı E-Konferans Gerçekleştirildi 

 

“Şehir ve Göç” başlıklı e-konferans Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Görentaş’ın yönlendiriciliği ve Kilis Ortadoğu Araştırmalar Merkezi (KODAM) Müdürü Doç. Dr. İbrahim Efe ve Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Arş. Gör. M. Mücahid Dalkılıç’ın katılımlarıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
Konferansta ilk olarak söze başlayan İbrahim Efe “Şehir ve Göç” bağlamında bir projelerinin olduğunu ve bu yeni projelerinin tanıtımı için bir araya geldiklerini; tüm disiplinlerden görüş ve önerilere açık olduğunu ifade etti. Projeye başlamadan önce ulusal ve uluslararası literatürden oldukça yararlandıklarını ifade eden Efe; artık şehirlerin ve yerel yönetimlerin göç çalışmaları için oldukça önemli olduğunu vurguladı. Türkiye’nin kendi içinde tecrübe ettiği kırsaldan kentlere göçe değinen Efe aynı zamanda Türkiye’den özellikle Avrupa’ya yaşanılan göç hareketlerine de değindi. Göçün şehirler için çatışmalar, zorluklar ve fırsatlar yarattığını ve bu süreçte de şehirlerin bu duruma tepkisinin çok önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca yerel yönetimde geliştirilen göç politikalarının ulusal politika içindeki önemine değindi. Nicelik ve nitelik yönünden zengin donanıma sahip olan bu projenin; Kilis özelinde gerçekleşecek olması ve çok boyutlu bir yapıya sahip olmasının projeyi diğer projelerden ayırt edeceğini ifade etti.
Daha sonra söz alan Arş. Gör. M. Mücahid Dalkılıç ise projenin detayları üzerinde durarak proje konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Dalkılıç öncelikle Kilis üzerine yapılan literatür taraması sonucunda yapılan çalışmaların yayın türüne ve yayınların yıllara göre dağılımını gösteren verileri paylaştı. Kilis’in göç için hem bir merkez olduğunu hem de başka şehirlere göç için transit bir yayılma şehri olduğunu ifade etti. Daha sonra sınır şehirlerinin özelliklerine ve özellikle de Kilis şehrine değinen Dalkılıç; gerçekleşecek projenin göç meselesi üzerinde Kilis şehrini merkeze alacaklarını ve idari boyut, ekonomi ve istihdam, güvenlik, sağlık, eğitim-kültür ve sosyal hayat boyutlarının olacağını belirtti.         

E-konferans görüş alış-verişi ve soru-cevap bölümleri ile sona erdi.


E-konferansa bu adresten ulaşabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=98356QGWQn8&t=33s