Üniversitemizde “Ortadoğu’da Kadın” Başlıklı E-Konferans Gerçekleştirildi

 


“Ortadoğu’da Kadın” başlıklı e-konferans Kilis Ortadoğu Araştırmalar Merkezi (KODAM) Müdürü Doç. Dr. İbrahim Efe’nin yönlendiriciliği ve Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Arş. Gör. Fatma Zehra Toçoğlu’nun katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Konferansa katılan dinleyicileri selamlayarak konuşmasına başlayan Toçoğlu ‘‘Ortadoğu’da Kadın’’ konusuna değinerek aslında Ortadoğu’da bulunan her ülkenin kendi dinamiğine sahip olduğunu ve bu yüzden de konunun Irak’ta kadın, Filistin’de kadın gibi alt başlıklar halinde incelenmesi gerektiğini ifade etti. Toçoğlu, Batı’da kadın çalışmalarının Sanayi Devrimi’yle başladığını, Doğu’da ise bunun genel olarak egemen dini söylemler gerekçe gösterilerek ataerkil anlayışın sosyal adaleti sağlayamaması sonucu ortaya çıktığını belirtti. Batı’da ve ABD’de feminizmin mesihvari bir çağrışımla kullanıldığını, bu minvalde de Batı’nın Müslüman kadınları kurtarma girişiminde bulunduğunu ama sosyolojik ve dini farklılıklardan dolayı bu anlayışın kabul görmediğini sözlerine ekledi. Son zamanlarda artan İslamofobiye de değinen Toçoğlu, 11 Eylül saldırılarından sonra da İslamofobinin zirve yaptığını ve bu durumun da Ortadoğu’ya ilişkin yeni bağlam ve söylemler getirdiğini ifade etti. Toçoğlu, kadın haklarının İslam’ın özünde bulunduğunu ve cinsiyetçi uygulamaların din değil geleneklerden kaynaklandığı fikrine geniş bir söylem açılmasının gerektiğini vurguladı. 


E-konferans soru-cevap bölümü ve Toçoğlu’nun konu ile ilgili kitap tavsiyeleri ile sona erdi.

E-konferansa bu adresten ulaşabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=2Eto8kUTqn8