Üniversitemizde “Bizim Yunus’un Romanları, Romanlarda Yunus Emre” Başlıklı Söyleşi Gerçekleştirildi

 

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “Bizim Yunus’un Romanları, Romanlarda Yunus Emre” başlıklı söyleşi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Alper Yetkiner’in açılış konuşması, Dr. Öğr. Üyesi Yakup Alan’ın yönlendiriciliği ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selami Alan’ın sunumuyla gerçekleştirildi.

 

Batı’nın popüler sanal kahramanlarına karşın ülkemizde gerçek kahramanların ve malzemelerin roman ile anlatıldığını ifade eden Alan, Yunus Emre’nin birçok menkıbe ve romana konu olduğunu ifade etti. Yunus Emre’yi konu edinen “Od” ve “Bir Ben Vardır Benden İçeri” romanlarını çeşitli açılardan ele alıp karşılaştıran Alan, İslam Ansiklopedisinde yer alan menkıbelerden de bahsetti. Ansiklopedi ve roman okumanın farklarına değinen konuşmacı, Yunus Emre’yi anlatan birbirinden farklı romanları okumanın okurlar açısından faydaları üzerinde durdu.

 

Günümüz tüketim toplumunda kalıcı olmak için üretmenin önemini Yunus Emre şiirleri bağlamında değerlendiren Alan, çalışmak, azim göstermek, sabretmek, kanaat etmek ve fedakârlık gibi değerlerin öğrenilmesi ve öğretilmesinde bu şiirlerden faydalanılması gerektiğini dile getirdi. Yunus Emre’nin eserlerinde dili etkili şekilde kullandığının, günümüzde hâlâ okunup hatırlanmasında bu durumun etkili olduğunun ifade edildiği söyleşi teşekkür konuşmaları ile sona erdi.

 

Söyleşiye bu adresten ulaşabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=qHyRVXN465E