E-Kıraathane Söyleşisi:

 İslam Tarihinin İlk Dönemlerinde Salgın Hastalıklar ve Mücadele Yolları


 

E-Kıraathane Söyleşileri'nin ikincisi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Demircan’ın konuşmacı olarak katılımlarıyla gerçekleştirildi.

 

Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşi, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un açılış konuşmalarıyla başladı. Karacoşkun, iki senedir kesintisiz bir şekilde sürdürülen “Kıraathane Söyleşileri”ni yaşanan salgın sürecinde web ortamında devam ettirdiklerini vurgulayarak Ramazan ayı içerisinde ikincisi düzenlenen söyleşide, Prof. Dr. Adnan Demircan’ın katılımlarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

 

Prof. Dr. Adnan Demircan ise insanlık tarihi boyunca birçok salgının etkili olduğunu ve bu salgınların İslam tarihinde veba ve taun gibi isimlerle anıldığını, meydana gelen bu büyük salgınların sadece etkili olduğu toplumların hafızalarında yer almakla kalmadığını aynı zamanda farklı dinlere ait kutsal metinlerin içeriğinde de yer bulduğunu belirterek sunumuna başladı.

 

Demircan, gelişen modern tıp ile salgınların sebeplerinin anlaşılabildiğini ve kısmen kontrol edilebildiğini belirterek, içerisinde bulunulan sürecin günümüz insanı için yeni bir tecrübe kazandırdığını söyledi. Bununla birlikte İslam tarihinde Şam ve Basra gibi önemli bölgelerde meydana gelen salgınların oldukça etkili olduğunu, İslam tarihi kaynaklarında salgın hastalıklarla ilgili birçok rivayetin yer aldığını söyleyerek yaşanan olumsuz hadiselerin, Müslümanların bu hadiseler karşısında nasıl bir tutum içerisinde olacağı ile ilgili etkiye sahip olduğunu belirtti. İslam tarihi içerisinde, karantina uygulamasına işaret eden hadis ve rivayetlerin bulunduğunu, Hz. Ömer’in “Allah’ın kaderinden yine Allah’ın kaderine sığınıyorum.” sözlerinin günümüze yansıyan iyi bir örnek olduğunu anlattı. Yine tarihi süreç içerisinde yaşanan bütün salgınların, günümüz insanının yaşadıkları karşısında yol gösterici bir tecrübe ve birikim niteliği taşıdığını belirtti. Demircan, İslam tarihinde meydana gelen salgınlar ve içerisinde bulunduğumuz küresel ölçekli pandemiden örnekler vererek konuşmasını sürdürdü.

 

Söyleşi, Demircan’ın sunumundan sonra gerçekleştirilen soru-cevap bölümü ile sona erdi.