Kilisli Muallim Rıfat Bilge İçin Üniversitemizde Anma Programı Düzenlendi


Ünlü Türk dilbilimci, Türk dünyasının en önemli kaynak eserlerinden biri olarak kabul edilen Kaşgarlı Mahmut’un “Dîvânu Lugâti’t-Türk” adlı eserini günümüz Türkçesine çevirerek Türk bilim dünyasına tanıtan Kilisli Muallim Rıfat Bilge, ölümünün 67. yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesinde düzenlenen bir programla anıldı.


Üniversitemizde kendi adının verildiği Muallim Rıfat Eğitim Fakültesinde düzenlenen programın konuşmacısı olan MREF Türkçe Eğitimi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Parlak Kalkan, Muallim Rıfat’ın Kilis’in bağrından yetişmiş, kendini Türkolojiye ve Türklük bilime adamış bir şahsiyet olduğunu söyleyerek konuşmasına başladı. Muallim Rıfat’ın hayatından ve bilim dünyasına olan katkılarından kısa kesitler de aktaran Kalkan, Muallim Rıfat’ın Hakaniye Türkçesi, Kıpçak Türkçesi ve Oğuzca metinleri Türk dil dünyasına kazandırdığını ve Dîvânu Lugâti’t-Türk’ü Türkçeye çevirerek de ününü yurtdışına da taşıdığını söyledi.


“Kilisli” sıfatını adının başına ekleyen ve çevirisini yaptığı eserlerinde özellikle vurgulayan Muallim Rıfat, Kilis için “Kilis’e Gazel” yazmış ve bu gazel de yine Kilisli olan ünlü bestekâr ve devlet sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca tarafından Rast makamında bestelenmiştir. Kilisli Muallim Rıfat, Dîvânu Lügâti’t-Türk, Evliya Çelebi Seyahatnamelerinin 7. ve 8. ciltleri, Şeyh Sadi’den Bostan ve Gülistan çevirileri, Sultan Veled’in Dîvân-ı Türkî’si ile birçok Arap ve İran klasiklerini de Türkçemize kazandırarak Türk dil dünyasında kendisine saygın bir yer edinmiştir.