Kıraathane Söyleşileri "İslam Felsefesinde Aşk"Kilis 7 Aralık Üniversitesinde her ay düzenli olarak devam eden kıraathane sohbetleri kapsamında yapılan seminerin bu haftaki konusu “İslam Felsefesinde Aşk”tı.


Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Şahiner’in sunum yaptığı söyleşide, İslam düşünce geleneğindeki aşk ve muhabbet kavramları İhvan-ı Safa ekolü ve İbn Sina merkezinde ele alındı. Şahiner, İbn Sina’nın şifa kitabında ve İhvan-ı Safa risalelerinde aşk kavramının mutlak bir enerji olduğunun altını çizdi.


Dinleyicilerin soru ve cevaplarından sonra çay ikramı ile söyleşi sona erdi.