Uluslararası Öğrenci Komisyonu İkinci Toplantısını Yaptı


 

Kilis 7 Aralık Üniversitesinin uluslararasılaşma vizyonu çerçevesinde, üniversitede eğitim görmekte olan uluslararası öğrencilerin akademik, kültürel ve sosyal uyumlarının sağlanması amacıyla oluşturulan Uluslararası Öğrenci Komisyonunun ikinci toplantısı 30 Ekim 2019 tarihinde Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.


Başkanlığını Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar’ın yaptığı toplantıya, Kilis 7 Aralık Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul, dış ilişkiler ofisi, öğrenci işleri daire başkanlığı ile Kızılay Kilis Toplum Merkezi temsilcileri katıldı.


Toplantıda Üniversitemizdeki uluslararası öğrencilerin hâlihazırdaki durumları hakkında genel değerlendirmeler yapıldı. Katılımcı birimlerin görev ve sorumlulukları kapsamındaki faaliyetleri, önümüzdeki sürece ilişkin planlamaları konuşuldu. Komisyon toplantısı dilek ve temennilerle sona erdi.