“Türkiye'de Yükseköğretim:

Uyum, Zorluklar Ve Fırsatlar” 

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesinde iki yıldır düzenli olarak yapılmakta olan "Akademik Paylaşım Toplantıları" kapsamında mülteci öğrencilerle bir söyleşi gerçekleştirildi. “Türkiye'de Yükseköğretim: Uyum, Zorluklar ve Fırsatlar” başlıklı programa Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Bektaş, Üniversitemiz UNICEF Proje Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Zeynel Amaç ve Kızılay Kilis Toplum Merkezinden Esra Çelebi konuşmacı olarak katıldı.

 

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi akademik personelinin yoğun olarak katıldığı programın açılış konuşmasında Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, mülteci öğrencilerin Üniversitemiz için bir zenginlik olduğunu, onların sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere katılımının uyum ve akademik başarı açısından önemli olduğunu vurguladı. Kızılay Kilis Toplum Merkezi Sorumlusu Esra Çelebi de Kızılay Toplum Merkezini ve genel olarak Kızılay’ın faaliyetlerini tanıtıcı bir sunum gerçekleştirdi.

 

Sonraki bölümde, mülteci öğrenciler söz alarak Üniversitemiz ve Kilis hakkındaki görüşlerini paylaşarak üniversite eğitimi sürecinde karşılaştıkları sorunları dile getirdiler.

 

Program, dilek ve temennilerin ardından kokteyl ile sona erdi.