YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz

KİYÜ’de Senato Üyeleri ve Akademisyenlerle Bir Araya GeldiYÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz, Kilis 7 Aralık Üniversitesi’’nde senato üyeleri ve akademisyenlerle bir araya gelerek, “Yükseköğretim Sistemindeki Yapısal Gelişmeler” başlıklı bir konferans verdi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve üniversite üst yönetiminin karşıladığı Prof. Dr. Ömer Açıkgöz önce Rektörlük Makamına geçerek bir süre Rektör Karacoşkun ile görüştü.

 


Daha sonra akademisyenlerle konferans salonuna geçildi. Program KİYÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un selamlama konuşmasıyla başladı. Rektör Karacoşkun’un konuşmasının ardından kürsüye gelen Prof. Dr. Ömer Açıkgöz, Yükseköğretim sistemine ilişkin YÖK olarak yaptıkları projeleri ve istatistiki rakamları da paylaşarak “Yükseköğretim Sistemindeki Yapısal Gelişmeler” konusunda yaptığı sunumda YÖK olarak dört ana proje üzerinde çalıştıklarını, bu projelerin çeşitlilik misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma, idari ve mali açıdan bağımsız yükseköğretim kalite kurulunun kurulması, hedef odaklı uluslararasılaşma ve doktora derecesine sahip insan kaynağının nitelik ve niceliğinin arttırılması projeleri olduğunu söyledi. Ayrıca Kilis 7 Aralık Üniversitesinin misyonu ve gelişim odağını daha belirgin hale getirip, Kilis’in sosyal ve ekonomik sorunlarına odaklanması gerektiğini ifade etti. Kilis 7 Aralık Üniversitesinin mezunlarının özgün bir kimliğinin olması gerektiğini ifade ederek, bu kapsamda şunları ifade etti:
İnsanın sosyal kimliğinin en iyi üniversitelerde şekillendirildiğini söyleyerek başladığı konuşmasında kişisel gelişimin yanında mesleki kimliğinin de yine üniversitelerde ortaya çıktığını vurgulayarak, öğrencinin yetiştirilmesinde ve gelişiminde etki eden diğer faktörleri sıraladı.

 


YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz akademisyen olarak hedefin sadece kitaplarda yazılı olan bilgiyi aktarmak değil, akademisyenin gerçek amacının evrensel düzeyde bilgi üretmek, yenilik yapmak, öğrencileri sorgulama ve düşünmeye sevk etmek ve metedoloji öğretmek olduğunu söyledi.

 Prof. Dr. Ömer Açıkgöz bölgesel kalkınma odaklı ve araştırma odaklı üniversitelerden de bahsederek bitirdiği konuşmasından sonra akademisyenlerin sorularını yanıtladı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tarafından anı plaketi ve Kilis’le ilgili kitapların takdim edildiği programın sonunda, akademisyenlerle toplu fotoğraf çekildi.


Programın ardından Rektör Prof. Dr. Karacoşkun, Prof. Dr. Ömer Açıkgöz’e merkez kampüs ile Karataş ve Mercidâbık kampüslerini gezdirerek, üniversitenin akademik, fiziki ve sosyal gelişimiyle ilgili bilgiler verdi.