Coğrafya Bölümü Öğrencilerinden Arazi Çalışması


Coğrafya Bölümü öğrencilerinin Fiziki ve Beşeri Coğrafya derslerinde gördükleri teorik bilgileri arazide uygulamalı vermek amacıyla Mardin-Midyat- Hasankeyf-Diyarbakır şehir merkezleri ve çevrelerine yönelik olarak arazi çalışması gerçekleştirildi.

 

Dr. Öğr. Üyesi Muazzez Harunoğulları başkanlığında gerçekleştirilen teknik geziye, bölüm öğretim elemanlarından Arş. Gör. Hüseyin Bayram ile 46 kişilik öğrenci grubu katıldı.

 

Arazi çalışmasında güzergâh boyunca jeolojik yapı- jeomorfolojik oluşumlar, yerleşmelerin tarihi /kültürel özellikleri ve dokusu ile ilgili bilgiler “Yaşayarak Öğrenme” metoduyla öğrencilere aktarıldı.

 

Harunoğulları, bölüm öğrencileri ile birlikte gerçekleştirdikleri bu çalışma ile ilgili olarak, “Deneyime ve keşfetmeye dayalı, hayatın tüm olanaklarıyla iç içe olmayı öngören “Yaşayarak Öğrenme” sistemi eğitimde soyut bilgilerin somut hale getirilerek kalıcılığını ve verimini artırmaktadır. Gerçekleştirilen teknik gezi öğrencilere araziyi tanıma ve okuma konusunda katkı sağlayan bir çalışma olmuştur. Arazi çalışmaları, öğrencilerimizin Coğrafya bilimine ve öğrenimine olan merak ve isteklerini arttırmaktadır. Bu tür arazi çalışmalarına bölüm öğrencilerinin talebi ve katılımı yüksek seviyededir.” dedi.