Kıraathane Sohbetleri: “Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov”

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kıraathânesi’nde periyodik olarak düzenlenen kıraathane sohbetleri kapsamında “Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi.

 

Cengiz Aytmatov’u anlatmak ve eserleri üzerinden geniş bir perspektifte değerlendirmek üzere dinleyicilerin karşısına çıkan Doç. Dr. M. Fatih Kanter; söyleşiye kişisel hayatını, acılarını, yaşadıklarını ve yetiştiği coğrafyayı bilmeden Aytmatov üzerine söylenecek sözlerin eksik kalacağını vurgulayarak yazarın hayatından ve yaşadığı coğrafyanın sancılı süreçlerinden bahsederek başladı.

 

Aytmatov’un Kırgızistan’dan başlayan serüveninin dünya çapında bir yazar oluşuyla neticelenmesini eserlerinden verdiği örneklerle anlatan Kanter, ülkemizde hemen hemen bütün kitapları basılmış olmasına ve “Selvi Boylum Al Yazmalım” adlı eseri sinemaya uyarlanmış olmasına rağmen tam manasıyla tanınmadığını belirtti.

 

Aytmatov’un dünya literatürüne kazandırdığı “Mankurt” kavramının da altını çizen Kanter, dünyada bugün yaşanan gelişmeler ayrıntılı olarak incelendiğinde bu kavramın ne kadar önemli olduğunun görüleceğini söyledi.

 

Türk Edebiyatını Edirne ile Kars arasına sıkıştırmanın mümkün olamayacağını söyleyen Kanter; Cengiz Aytmatov’dan, Cengiz Dağcı’dan, Bahtiyar Vahapzade’den, Anar’dan, Şehriyar’dan kopuk bir edebiyat serüveninin güdük kalacağının altını çizdi.

 

Söyleşiye katılan Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un ve diğer bazı katılımcıların da soru ve katkılarıyla bir süre daha devam eden toplantı sırasında katılımcılara çay ikrâm edildi.