Farklı Yönleriyle Vatan Şairi Mehmet AkifÜniversitemizde vatan şairi ve İstiklâl Marşımızın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un farklı yönlerinin ele alındığı bir panel düzenlendi.

 

Paneli yöneten Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinde Doç. Dr. Mehmet Ali Yıldırım, M. Âkif’in yazdığı şiirlerde yaşadığı dönemdeki tarihsel olayların, Çanakkale gibi ulusal kurtuluş savaşlarının ve tarihi gelişmelerin etkisinin görüldüğünü söyledi. “Mehmet Âkif Ersoy’un Şiirlerinde Kimlik İnşası” konusunda konuşma yapan Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Kanter de Âkif’in örnek kişiliğinden bahsederek, verdiği eserlerde yaşadığı toplumun sosyal durumunun belirleyici olduğunu söyledi. Kanter, Mehmet Âkif’in şiirlerinde din, millet ve ümmet bilincinin önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

 

 Panelin diğer konuşmacısı İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şasa ise “Mehmet Âkif’in Perspektifinden Müslümanların Geri Kalmasında Yanlış Din Algısının Etkisi” başlığında yaptığı konuşmasında Âkif’in İslam ve millet kavramına verdiği önemi vurguladı. Şasa, Âkif’in dinsel taassuba ve kültür yozlaşmasına karşı olduğunu, Âkif’e göre toplumları bir araya getiren en önemli unsurun din olduğunu ifade etti.