Kıraathane Sohbetleri: “Osmanlı Devleti'nin Modernleşme Serüveni”

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kıraathânesi’nde “Osmanlı Devleti'nin Modernleşme Serüveni” konusunu sohbet usûlüyle değerlendirmek üzere bir araya gelen katılımcılara hitâp eden Doç. Dr. Mehmet Ali Yıldırım Tarih Bilimi’nde geçmiş dönemlerin hayal gücü kullanılarak, farazî ve alternatif senaryolar üretmeden incelenmesi gerektiğini vurguladı.

 

Doç. Dr. Yıldırım, Osmanlı Arşivleri’nde çalıştığı süre boyunca elde ettiği bilgilere dayanarak, Osmanlı Devleti’nin 17. ilâ 20. yüzyıllardaki modernleşme çalışmalarını katılımcılarla aşama aşama paylaştı.

 

Osmanlı yönetimlerinin ülkedeki kötü gidişin sebeplerini tespit edip çâreler üretme ve modernleşme noktalarında elinden geleni yaptığını, fakat yaygın kitlelerce talep edilmemeleri ve dahası anlaşılıp desteklenmemeleri sebebiyle ıslahat ve yeniliklerin güçlükle gerçekleştirildiğini dile getiren Doç. Dr. Yıldırım, bu sürecin aslolarak Meşrûtiyet Dönemi kadrolarınca Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla başarıya ulaştığının altını çizdi.

 

Dikkatli katılımcıların soru ve fikir paylaşımlarıyla bir süre daha devâm eden toplantı sırasında katılımcılara çay ikrâm edildi.