Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Başladı

 


Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi iş birliği ile Mersin Ulu Resort Hotel’de düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doç Dr. Mehmet Ali Yıldırım’ın açılış konuşması ile başladı.

Ardından, açılış oturumunda Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun “Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi” olarak isimlendirilen bu emsal toplantının fikirsel temellerinin, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ile yaptıkları bir istişare toplantısında atıldığını söyledi. Prof. Dr. Karacoşkun, günümüz dünyasında sosyal alanda yapılan akademik çalışmaları birbirlerinden keskin çizgilerle ayırmanın zorluğundan ve farklı ihtisas alanlarının kesişim noktalarının çokluğundan ve öneminden bahsetti. Prof. Dr. Karacoşkun, akademik alanda uzmanlaşmanın yanında diğer alanlardan da haberdar olmanın önemine vurgu yaptı. Bu sebeple, bu kongrenin iki önemli hedefinin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karacoşkun, bu hedefleri ilk olarak disiplinler arası etkileşimi artırmayı amaçlamak ve ikinci olarak da üniversiteler arası sinerjiye katkı sağlamak olarak açıkladı. Prof. Dr. Karacoşkun sözlerini, kongreye Tayvan, İngilitere, İran ve Ürdün gibi farklı ülkelerden ve Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden gelen katılımcalara teşekkür ederek sonlandırdı.


Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek de düzenlenen sempozyumda seçilen temanın, aslında Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar yaşadığı süreç içerisinde de sosyal bilimlerin yerinin belirlenmesi ve tartışılması açısından son derece önemli olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Zeybek uzun yıllar ihmal edilen sosyal bilimlerin kültürün oluşumunda, toplumların meydana gelmesinde, medeniyetin inşasında, insan topluluk işlerinin dizaynında oynadığı önemli role işaret etti. Prof. Dr. Zeybek, bu nedenle sosyal bilimler adı altında gerçekleştirilecek bu sempozyumun İslamî bilimlerden edebiyata, coğrafyadan tarihe ve antropolojiden sosyolojiye kadar çok önemli konu başlıklarının tartışılacağı önemli bir etkinlik olacağını ifade etti. Sosyal bilimlerin, teknik bilimlerden ve fen bilimlerinden farkını da basit bir örnek ile açıklayan Prof. Dr. Zeybek ihtiyaç olduğu takdirde hekim, fen bilimci ithal edilebileceğini ancak sosyal bilimcilerin kendi ülkemizin şartları, iklimi içerisinde yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Zeybek kongrenin ortaya çıkmasında fikrî bazda katkısı olan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’a teşekkür ederek ve düzenleme kurulunda bulunan her iki üniversiteden emeği geçen bütün katılımcıları kutlayarak sözlerini tamamladı.


Sempozyumun birinci oturumunda ilk sunumu İngiltere Manchester Üniversitesi’nden Prof. Tim Jacoby gerçekleştirdi. Bu sunumda Prof. Jacoby, DAEŞ terör örgütünün yayın organı Dabık dergisini ve bu dergi araçlığı ile örgütün yapmış olduğu propogandanın dini temellerini inceledi. Prof. Jacoby, DAEŞ’in söyleminde, kasıtlı olarak Kuran’dan seçilen ayetlere ve sadece belirli ideolaglara yapılan atıfların örgütün radikal ideolojisini meşrulaştırmak üzere kullanıldığı sonucunu paylaştı. İkinci konuşmacı Arşiv Uzmanı Anita Burdett ise arşivlerin dijitalleşmesi ve bununla ilgili sorunlar üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Burdett, arşivlerin dijitalleştirilmesinin arşivlere erişimin yaygınlaştıracağını ve kolaylaştıracağını ancak bu sürecin dikkatlice planlanması gerektiğini söyledi. Üçüncü davetli konuşmacı Dr. Ching-An Chang ise Suriyeli sığınmacıların Türkiye açısından önemli bir fırsat penceresi araladığını ancak bu süreçte yaşanan kültürel çatışma, uyum gibi sorunların da dikkatlice planlanması gerektiğine vurgu yaptı. Doç. Dr. Rahmat Hajimineh ise uluslararası ilişkiler literatüründe önemli bir yeri olan inşacılık ekolünü açıkladı ve bu ekolün Orta Doğu’da alternatif bir dış ilişkiler çerçevesi çizmek için kullanılabileceğini söyledi. Oturumun son konuşmacısı Doç. Dr. Mohammad Hasan Olyan ise eğitim alanında inşacılık ekolünün sağlayacağı katkılardan söz etti. Açılış oturumu katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesi ile sona erdi.


Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu coğrafya, edebiyat, eğitim, ekonomi, ilahiyat, sosyoloji, göç ve Orta Doğu çalışmaları gibi sosyal bilimlerin çeşitli dallarına temas eden çalışmaların sunumları ile devam etmektedir.