Kitap Beşiği Öğrenci Topluluğunun Organize Ettiği Kıraathâne Buluşmalarının Dördüncüsü Düzenlendi

 

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kıraathânesi’nde “Mülteci Anılarında Savaş ve Göç” konusunu sohbet usûlüyle değerlendirmek üzere bir araya gelen, aralarında Valimiz Recep Soytürk, Rektörümüz Prof. Dr. M. Doğan Karacoşkun ile Kilis İl Müftümüz Abdurrahman Şahin’in de bulunduğu kitapseverlere hitâp eden Rektör Yardımcımız Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, Suriyeli 52 mülteci ile Arapça mülâkat yoluyla gerçekleştirdikleri çalışmanın sonuçlarını katılımcılarla paylaştı.

 

Prof. Dr. Yaşar, rakamların altında gömülü kalan duyguların tespit edilmesine çalıştığını vurgulayarak başladığı konuşmasında Suriyeli mültecilerin göçten önce ve sonra yaşadıkları sıkıntılardan, iç savaşın toplumsal bilimlerdeki araştırılma oranının düşüklüğünden, J.J. Rousseau’nun Toplum Sözleşmesi’ne atfen, bir arada bulunma hukûkunun savaşların önüne geçtiğinden ve Sigmund Freud’a atfen, insanların saldırganlık dürtüleri dolayısıyla her zaman savaşacaklarından bahsetti.

 

Prof. Dr. Yaşar, Marksist bakışla Suriye’deki iç savaşın sebeplerinden birinin ekonomik kaynakların yetersizliği ve kuraklık olarak görüldüğünü, bununla birlikte 1963’ten 2011’e dek olağanüstü hâl şartlarını sıkı bir şekilde uygulayan devlet organlarından kaynaklı liyakat eksikliği, kötü yönetim, adâletsizlik ve  1982’de Hama katliâmı örneğindeki görüldüğü şekliyle zulmün doğurduğu öfke patlaması ile halk tabanında âidiyeti kuvvetli, birleşik bir Suriyeli kimliği oluşturamamanın iç savaşın asıl sebeplerinden olduğunu ekledi. Prof. Dr. Yaşar, mezhepsel kamplaşmalardan da çok olmak üzere kabile bağlarının Suriye’deki iç savaşın doğru okunmasında en önemli parametre olduğunu önemle vurguladı.

 

Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, Kilis halkı ve Suriyeli mültecilerin ilişkilerinin geliştirilmesi ve ortak refahının artırılması için temennilerde bulunarak sözlerini nihâyetlendirdi.

 

Valimiz Soytürk ile Rektörümüz Karacoşkun program sonrasında katılımcılarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.