Üniversitemizde Kilisli Muallim Rıfat Bilge Paneli Düzenlendi

 

 

Üniversitemiz Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda  Üniversitemiz ve Kilis Yardımlaşma Derneği’nin ortak girişimleriyle “Kilisli Muallim Rıfat Bilge” konulu bir panel düzenlendi. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektör Yardımcımız M. Ruhat Yaşar’ın yanı sıra birçok katılımcının tâkip ettiği panelin moderatörü Doç. Dr. Muhammet Fatih Kanter, konuşmacıları ise Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Bilveren ve Kilis Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı olup “Kilisli Muallim Rıfat Bilge” kitabının yazarı Mehmet Yahya Efe’ydi.

 

Doç. Dr. Kanter, özü îtibâriyle ölümsüzlüğü arzulayan insanoğlunun fizik sınırlarını aşmasının yolunun kalıcı eserlerle mümkün olduğunu ve bunu başaranlardan birinin de Kilisli Muallim Rıfat olduğunu belirterek sözü panelin ilk konuşmacısı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Bilveren’e devretti.

 

Dr. Öğr. Üyesi Bilveren, Türkçe’nin özellikle son bin yılda geçirdiği değişim ve dönüşümleri etkileştiği kültür ve coğrafyalar bağlamında değerlendirdiği ve İranlı Şair Şeyh Sadi-i Şirazi’nin hayâtı ve eserlerine de yer verdiği konuşmasında Kilisli Muallim Rıfat’ın çeviri ve derlemelerinin, özellikle “Şeyh Sadi’den Gülistan ve Bostan Tercümeleri”nin Türkoloji bilimi ve Türk dünyâsı açısından önemine değindi.

 

M. Yahya Efe hayat hikâyesini, Türkçe, Farsça ve Arapça dil ve edebiyatları alanındaki yetkinliklerini dile getirdiği Kilisli Muallim Rıfat’ın Türk Dil Kurumu’nun 8 ciltlik Tarama Sözlüğü projesindeki üstün emeğinin altını çizdi.

 

Panel, Rektörümüz M. Doğan Karacoşkun’un moderatöre ve konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi. Daha sonra Rektörümüz Karacoşkun ve KİLYAD Başkanı Efe, gelecekte düzenleyebilecekleri etkinliklerle ilgili olarak bir süre sohbet etti.