Toplumda Barış PaneliÜniversitemiz Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi’nde Yoksullara Yardım Haftası sebebiyle “Toplumda Barış” başlıklı panel düzenlendi.


Yoksullara Yardım Vakfı’nın (YOYAV) katkılarıyla düzenlenen ve yöneticiliğini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ruhat Yaşar’ın yaptığı panelde ilk sözü alan Dr. Öğr. Üyesi Ömer Cide, “Gayrimüslimlerle İlişkilerde Eman” başlıklı bir sunum yaptı. Cide, “eman” kavramının İslamiyetin ilk yıllarında İslam devletlerinin ihtilaflı olduğu diğer devlet veya kabilelerle yapılan “savaşmama, can, mal, ırz ve güvenliği teminat altına alma” faaliyeti olduğunu söyledi.


“Osmanlı Barışı” konulu sunumuyla Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Gülcü, Osmanlı’nın her türlü farklı etnik yapıya dayanan, farklı mezhepsel anlayışlara sahip grup ya da kavimlere barış ve hoşgörüyle yaklaştığını belirterek bu anlayışın Osmanlı’nın yönetim anlayışı olduğunu ifade etti.


Panelin son konuşmacısı Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Şahiner ise “Toplumda Barış” konusunda yaptığı sunumunda, sosyolojik açıdan toplumsal dayanışmayı etkileyen faktörlerle ilgili bilgiler verdi. Şahiner, Büyük İslam filozofu İbn-i Haldun’un “Mukaddime” adlı eserinden verdiği örneklerle desteklediği konuşmasında, toplum kavramının insanların iradesiyle değil, bir zorunluluk olarak ortaya çıkan bir olgu olduğunu belirtti.


Panelin yöneticisi Prof. Dr. Ruhat Yaşar, panelin sonunda “bir ülkede hukuk ne kadar gelişmiş ve içselleştirilmişse toplumsal barış o ölçüde başarılı olur ve toplumdaki barış da ancak toplumsal dayanışmayla sağlanabilir” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.