Konferans “Diriliş Çağrısı ve Sezâi Karakoç”

  

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mühendislik-Mîmarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda Kitap Beşiği ve Adem Toplulukları ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Kaçarlar’ın girişimleriyle “Diriliş Çağrısı ve Sezâi Karakoç” konulu bir konferans düzenlendi. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un da hazır bulunduğu konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Eğitim-Bir-Sen Kilis Şûbe Başkanı Bekir Şen, Anadolu topraklarının yetiştirdiği büyük şâir ve mütefekkir Sezâi Karakoç’un insanları dolaylı veyâ dolaysız etkilediğini dile getirdi.

 

Konferansın konuşmacısı  Şair Şaban Abak, sözlerine Karakoç’un çağdaşı olduğu genç nesillere anlatılmasının, “Fizik Ötesi Açısından Ufuklar”, “Yapı Taşları ve Kaderimizin Çağrısı” ve “Çıkış Yolu” adlı ciltli eserlerinin yine onlarca altı çizilerek anlaşılmasının önemini belirterek başladı. Kendisinin “Yeni Başlayanlar İçin Sezai Karakoç” kılavuz kitabıyla başlanmasını önerdiği Karakoç’u okuma eyleminin, bireylerin kendilerini Diriliş eylemine tâbî tutmak anlamına geleceğini belirten Abak; Ömer bin Abdülaziz’li İlk Dönem İslâm Târihi’nin, Sultan Melikşah’lı Büyük Selçuklu Târihi’nin ve dahî Batı Târihi’nin çok iyi bilinmesinin bu eylemin ön şartı olduğunu ekledi.

 

Karakoç’un İslâm ülkelerinin bir milletdaşlık bağıyla İslâm Milleti’ni bir bünyân-ı mersûs (sağlam yapı) şeklinde kurmaları gerektiğini salık verdiğini hatırlatan Abak, M. İkbal ve M. Hamîdullah gibi isimlerin eserlerinin yanında, Ana Britannica ansiklopedisinde “kendisini okumayanlar üzerinde de etkisi olan Türk şâir” referansı verilen Karakoç’un eserlerinin de, tasarladığı İslâm Ülkesi’nin farklı ırktan vatandaşlarınca okunması hâlinde her şeyin müspet anlamda değişebileceğini belirtti. Abak, aydın kimliğini takınan Karakoç’un güncel hâdiseleri Diriliş mihengine vurarak, olabilecekleri tahmin edebildiğini ifâde ettiği gibi sözlerini yine Sezâi Karakoç’un Kur’ân-ı Kerim emirlerinin hayâta geçirilmesi anlamını verdiği İslâm Medeniyeti kavramını vurgulayarak bitirdi.

 

Şaban Abak, konferansın ardından Sezâi Karakoç’un arkadaşları Mehmet Ali Ander ve Mahmut Kaçarlar’la berâber katılımcılarla bir süre sohbet ettikten sonra Rektörümüz Prof. Dr. M. Doğan Karacoşkun’u makâmında ziyâret etti.