Üniversitemizde "Kaynak ve Kavram Kargaşası Arasında Sünnet" Konulu Konferans DüzenlendiRektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen “Kaynak ve Kavram Kargaşası Arasında Sünnet” konulu konferansın konuşmacısı Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun sözlerine günümüzdeki hadis ve sünnet problemlerinin altında yatan sebebi, hadis biliminin kavram ve kaynaklarına hâkim olamama, şeklinde dile getirerek başladı ve İslam ülkelerinde son yüzyılda görülen askerî, ekonomik ve en önemlisi enformatik saldırıların bu konudaki akıl karışıklığından kaynaklandığını cümlelerine ekledi.

 

Prof. Dr. Coşkun, yine son yüzyılın ferdiyetçilik akımıyla kitlelerin, dehşet verici oranda artan özgüvenlerine yaslanarak bilimsel gerçeklikleri bir “bana görecilikle” yönlendirdiğini vakur bir şekilde belirtti. Son yüzyıla kadar Kur’an üzerine çalışan ve İslam toplumlarının yeknesaklığını temin ettiğini öğrendikleri hadis ile sünnete yönelen Batılıların bilgi kirliliği ve toplum mühendisliğine soyunduğunu aktaran Prof. Dr. Coşkun, bağlı bulundukları bilimsel geleneğin olağan akışı içerisinde anlam kazanan terimlerin doğru tanımlarını yapmanın önemi üstünde durur.

 

Sünnet, hadis, nâfile, sahih ve mevzû hadisler, gelenek ile örfün Peygamber sünnetiyle ilişkisi, vahiy ve sünnetin toplumsal plana dâir zımnî işâret ve kabulleri gibi kavram ve konuları açıklayan Prof. Dr. Coşkun, sanat târihçisi titizliğiyle yaklaşılması gerektiğini belirttiği hadis ve sünnetin farklı kişi veyâ bilim dallarına fayda sağlayabileceğini çokça örneklediği sözlerini “Her sahih hadisle amel edilmeyeceği gibi her mevzû hadis de külliyatlardan atılmaz.” diyerek bitirdi.


Prof. Dr. Selçuk Coşkun, konferansın ardından Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u ziyaret etti.