"Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele" Paneli Düzenlendi


 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücâdele" konulu panel düzenlendi. Rektörümüz Prof. Dr. M. Doğan Karacoşkun yaptığı açılış konuşmasında “Kadına şiddetin ‘az gelişmiş’ olarak etiketlenen ülkelerde daha fazla oranda uygulandığı algısı oluşturuluyor. Şiddet eylemlerinin hiçbir türlüsünü tasvip edemeyeceğimizi, ayrıca herhangi birine yöneltebileceğimiz en büyük şiddetin ilgisizlik, değersizleştirme ve ötekileştirme olduğunu dile getirdi.

 

Panelin moderatörü Dr. Öğr. Üyesi Muazzez Harunoğulları dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.

 

Dr. Öğr. Üyesi İpek Ağcadağ Çelik “Kadına Yönelik Şiddetin Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi” başlıklı konuşmasında töre ve nâmus cinâyeti, kız çocuklarının okutulmaması veyâ evlendirilmesi, iş yerinde mobing gibi kadına şiddet örnekleri verdi.

 

Arş. Gör Melike Yavaş Çelik “Kadına Yönelik Şiddetin Sağlık Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı sunumunda kadına şiddetin kısa vâdeli etkilerinden öğrenilmiş çâresizliğe değinerek başladı ve kadına şiddetin doğurduğu düşük yapma, zorla madde kullanımı gibi ölümcül olan ve organ kaybı, istenmeyen gebelik gibi ölümcül olmayan sağlık sorunlarından bahsettiği konuşmasını kadınlarla yapılan şiddet araştırmalarının analiziyle bitirdi.

 

Öğr. Gör. Nedim Öz “İslâm Dîni’nin Kadına Şiddet Konusuna Yaklaşımı” başlıklı sunumunda ise “Müslümanların çoğunlukta olduğu bir toplumda kadına şiddet meselesinin konuşuluyor olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Öz, şiddet sorununun güçlülerin zayıfları ezdiği Câhiliye toplumuna kadın erkek eşitliğini öğreten İslâm’ın değer ve ahlâk ilkesine tamamen aykırı, vahim bir durum olduğunun altını çizdi.