“Etik Değerler Açısından Eğitim-Siyâset

Kamu Çalışma Hayâtı ve Bilim” Konulu Konferans Düzenlendi


 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mühendislik-Mîmarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Mehmet Türkeri, pratik hayatta çokça kullanılagelen etik kavramı üzerine değerli birikimlerini paylaştı. Katılımcıların dikkatle tâkip ettiği Prof. Dr. Türkeri, etik kavramının kamusal ve özel alanlardaki karşılıklarını da örneklediği bir sunum gerçekleştirdi.Hayatlarımızı üniversite, iş, sosyal haklar bakımından “iyi”lere erişmek üzere şekillendirdiğimize dikkat çeken Prof. Dr. Türkeri; hakkâniyet, adâlet ve eşitlik gibi ilkelerle tebârüz eden etiğinse pratikte “Viyana Duvarı” terimiyle ifâde edildiği gibi “kime göre iyi, neye göre iyi” yaklaşımıyla geri planda bırakılabildiğini ekledi.Soru-cevap bölümüyle bitirdiği konferansın akabinde Prof. Dr. Türkeri, ilgili öğrenci ve akademisyenlerle bir süre sohbet etti.

 

Prof. Dr. Türkeri, program öncesinde rektörümüz Prof. Dr. Karacoşkun’u makâmında ziyâret etti.