Ünvanı

Arş. Gör.

Yağmur YAĞMURCU

Adı-Soyadı

Yağmur YAĞMURCU

Doğum Yılı ve Yeri

Fakülte/Yüksekokul

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Psikoloji

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

yagmuryagmurcu@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 814 2666 Dahili: 1465

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü

2008-2012

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ABD

2013-2015

Doktora

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji ABD

2015---

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2013-2014

Arş. Gör.

Uludağ Üniversitesi

2014-2018

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2018---

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Nesneleştirme Kuramı, Sistemi Meşrulaştırma Kuramı ve Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Perspektiflerinden Kendini Nesneleştirmenin İncelenmesi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER