Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Vedat Karakaş

Adı-Soyadı

Vedat Karakaş

Doğum Yılı ve Yeri

1974 Ankara

Fakülte/Yüksekokul

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yabancı Dil

İngilizce (2018 YDS İlkbahar / 95 )

E-posta/Web

vedatkarakas@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

+90 348 8142666/1452

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Hacettepe Üniversitesi-Kimya Mühendisliği

1992-1998

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü-Biyomühendislik AD

2003-2006

Doktora

Ankara Üniversitesi-Biyoteknoloji Enstitüsü-Temel Biyoteknoloji AD

2009-2017

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2018-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi


Selüloz Biyodegredasyon Veriminin Genetik Modifiye Rumen Bakterileri Kullanılarak Arttırılması


Doktora Tezi

Süt ve Üreme ile İlişkilendirilmiş Bazı SNPlerin İki Farklı Sığır Irkı İçin Değerlendirilmesi


Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

  Hayvanlarda genetik-verim ilişkisi, Genomik seleksiyon, Biyoçeşitlilik,


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı 2021-
Lİsansüstü Eğitim Enstitüsü Mdr. Yrd. 2021-2021
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müd. Yar. 2019-2019
Güzel Sanatlar Böl. Baş. 2018-2019

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Öner, Y., Keskin, A., Üstüner, H., Soysal, D., Karakaş, V. 2017. Genetic diversity of the 3'and 5'untranslated regions of the HSP70.1 gene between native Turkish and Holstein Friesian cattle breeds. South African Journal of Animal Science, 47(4):424-439

2. Semen Z., Karakaş V., Çokülgen T., Ünal İ., Yılmaz O., 2019. Bottleneck Analysis of Anatolian Black Cattle (Bos Taurus) Using Microsatellite Markers. AGROFOR International Journal,  4(1):161-168.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1.       Yaman S, Karakaş V, Bilgen A, Erol H, (2006) . Use of Urea Molasses Feed Blocks as Supplementary Feed in Sheep Feeding”, 5th International Symposium of Animal Nutrition and Biology, Bucharest, Romania

2.       Yaman S, Yıldırım M, Aşkar Ş, Karakaş V, Bilgen A, Avcı M, Ayaşan T, (2010). Effect of Storage Method and Forage Dry Matter on Fermentation Characteristics, Aerobic Stability of Alfalfa Ensiled in Round Bales, 9th International Symposium of Animal Biology and Nutrition, September 23th-24th, 2010, Bucharest, Romania

3.       Yaman, S., Ünay, E., Özkul, H., Kılıç, A., Karakaş, V., Yıldırım, M., Aşkar, Ş., Bilgen, A., Yavrutürk, Y., Boran, O., Uygur, M., 2012. Effect of Forage Dry Matter Content and Bale Size on Chemical Properties, Fermentation Characteristics, Aerobic Stability, Metabolisable Energy and Organic Matter Digestibility of Vetch-Barley Ensiled in Round Bales. 11th International Symposium of Animal Biology and Nutrition. November 15, 2012 - Bucharest, Romania

4.       Yaman, S., Ünay, E., Karakaş, V., Yıldırım, M., Aşkar, Ş., Bilgen, A., Avcı, M, Ayaşan, T. 2012. Effect of Forage Dry Matter Content and Bale Size on Fermentation Characteristics and Aerobic Stability of Alfalfa Ensiled in Round Bales. XV. International Feed Technology Symposium Feed to Food. 3-5 October 2012, 21000 Novi Sad, SERBIA. ISBN 978-86-7994-032-2

5.       Yaman S., Doganay S., Ankaralı B., Bilgen A., Keçeci M., Karakaş V., Erol H., Demirhan İ.,2014. Copper and zinc status of blood serum and wool of Akkaraman sheep in grazing season related to pasture mineral content in Ankara province. 12th International Symposium of Animal Biology and Nutrition,Baloteşti, Romania, November 14, 2014

6.       Yaman, S., Ünay, E., Karakaş,V.,2015. Selenium status of wool of Akkaraman sheep in grazing season related to pasture selenium content in some districts of Ankara Province. 7th Balkan Conference on Animal Science. Balnimalcon 2015. Sarajevo, June 3–6, 2015.

7.       Öner Y., Üstüner H., Soysal D., Karakaş V., Keskin A. 2016. Investigation on Heatshock Protein 70.1 Gene 3’ UTR of Turkish Native Cattle Breeds and Comparison with Holstein-Frisian Cattle. International Conference on Sustainable Development. Skopje, Macedonia, 19-23 October, 2016.

8.       Semen Z., Karakaş V., 2018. A Novel Metod for detection of Complex Vertebral Malformation (CVM), Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency (BLAD), Brachyspina Syndrome (BY), Bovine Citrullinemia (BC), Deficiency of Uridine Monophosphate Synthase (DUMPS) and Factor XI deficiency in cattle. 2nd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB). Podgorica, Montenegro, June 26-30, 2018

9.       Semen Z., Karakaş V., Çokülgen T., Ünal İ., Yılmaz O., 2018. Bottleneck Analysis of Anatolian Black Cattle (Bos Taurus) Using Microsatellite Markers, IX International Agriculture Symposium, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 4-7 October 2018


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.       Ünay, E., Yaman, S., Kinet, H., Tuncer, B.P., Büyükleblebici, S., Karakaş, V. 2014. Rasyon çinko miktarının boğalarda sperma miktar ve kalitesine etkisi. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi (LHAE) ISSN 1016-877X, 54(1):1-7.

2.       Ünay, E., Yaman, S., Karakaş, V. 2008. Ruminantlarda selülozun sindirimi. (Derleme) Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi(LHAE) ISSN 1016-877X. 48 (2): 93-99.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.       Yaman, S., Ünay, E., Özkul, H., Kılıç, A., Karakaş, V., Yıldırım, M., Aşkar, Ş., Bilgen, A., Avcı, M., Ayaşan, T. 2012. Soldurma Oranı ve Balya Büyüklüğünün Fiğ-Buğday Rulo Balya Silajlarının Ham Besin Madde, Fermantasyon Özellikleri, Aerobik Stabilite, Metabolize Olabilir Enerji ve Organik Madde Sindirilebilirliklerine Etkisi. V. Fhabesas Hayvan Besleme ve Sağlığı Sempozyumu. 8-11 Kasım Side, Antalya.

2.       Ünay, E., Yaman, S., Kinet, H., Tuncer, P.B., Büyükleblebici, S., Karakaş, V. 2012. Boğalarda rasyona ilave edilen cinkonun sperma motilitesi uzerine etkisi. V. Fhabesas Hayvan Besleme ve Sağlığı Sempozyumu. 8-11 Kasım Side, Antalya.


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

  Karakaş V., (2004) : Hayvancılıkta Genetik. Türk Tarım Dergisi, 159: (34-35)PROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER