Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

TUĞBA BİLVEREN

Adı-Soyadı

TUĞBA BİLVEREN

Doğum Yılı ve Yeri

GAZİANTEP

Fakülte/Yüksekokul

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

Yabancı Dil

E-posta/Web

tyumrutas@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

2002-2006

Yüksek Lisans

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

2006-2009

Doktora

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

2010-2017

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

2006-2017

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

KAMBARBATIR DESTANINDA METİN-DİZİN

Doktora Tezi

ÖZBEK TÜRKÇESİNDE SORU

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ, ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI, DİLBİLİM


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

BÖLÜM ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2009-2017
BÖLÜM FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2009-2017

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER