Ünvanı

Prof. Dr.

Muhammet Ruhat YAŞAR

Adı-Soyadı

Muhammet Ruhat YAŞAR

Doğum Yılı ve Yeri

1972 Elazığ

Fakülte/Yüksekokul

Fen Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Sosyoloji

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

ruhat@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 814 26 66 (1007)

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Fırat Üniversitesi

1990-1994

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü

1995-1997

Doktora

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü

1998-2003

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

1995-2003

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2003-2012

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2012-2017

Prof. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2017-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Necip Fazıl Kısakürek'in Görüşlerinin Sosyolojik  Analizi

Doktora Tezi

Depresyonun Sosyolojik Açıdan İncelenmesi :Elazığ Örneği

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri


Yoksulluk Eğitim İlişkisi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kilis, 2010

İşbirlikli Öğrenme Tekniğinin İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretimi Üzerine Olan Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis, 2011.


Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Yoksulluk 

Ruhsal Hastalık

Şans Oyunları

Toplumsal Cinsiyet

Mültecilik


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Üniversite Temsilcisi 2018-2021
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanlığı 2021-
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür V. 2020-
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanlığı 2018-
Rektör Yardımcılığı 2017-
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekan 2018-
Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V. 2017-2018
Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü 2017-
Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörlüğü 2009 -2017
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD Başkanlığı 2012-2017
İlköğretim Bölüm Başkanlığı 2006-2008
Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı 2006-2008

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YAŞAR,M.Ruhat (2003),“Çatışma Teorisi Bağlamında Depresyonun Sınıfsal Karakteri”,Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:

YAŞAR, M. Ruhat (2007), Kayıt Dışı Yaşamlar, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C: 9, Sayı: 32, ss. 312-340

YAŞAR, M. Ruhat (2010), “Şans Oyunları ve İddaa”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C: 9, Sayı: 34, ss. 138-17

YAŞAR,M.Ruhat(2011),İdaalı İşler:İddaa Oyununa Sosyolojik Bir Bakış,E-JournalofNewWorldSciencesofAcademy, C:6/Sayı: 3 /456-484.

YAŞAR,M.Ruhat(2011),Yoksullukla Mücadelede Bütüncül Bir Politika: İnsani Gelişme ve Yardım Merkezi,Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C: 10/ Sayı: 36/ 405-429.

YASAR, MUHAMMET RUHAT & AMAÇ, ZEYNEL (2018). Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Kapsamında Kaynastırma ÖĞrencilerine Eğitim Verme Deneyimleri: Bir Tematik Analiz. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISMAS) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4176317)

AMAÇ, ZEYNEL & YAŞAR, MUHAMMET RUHAT (2018). Türkiye’deki Suriyeli Öğrencilerin İlk ve Ortaokullardaki Eğitimi Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların Bir Analizi. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalısmalar Sempozyumu (ISMAS) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4176320)

YASAR, MUHAMMET RUHAT & AMAÇ, ZEYNEL (2017).  Educating Syrian Students in Turkish Schools:  Implications for Teacher Education.  International Conference on Quality in Higher Education (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 3690375)

AMAÇ, ZEYNEL & YAŞAR, MUHAMMET RUHAT (2017).  Temporary education centers for Syrian asylum seekers:  Opportunities and challenges. International Symposium on the Middle East in 500 years from Mercidabık to Present,  14-15.  (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 3641461)Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

YAŞAR,M. Ruhat(2009),Sustainable Development AsaCourse: Social Service Applications,International Symposıum,International Burch University, June 9-10, Sarejevo.

YAŞAR,M.Ruhat(2010),HÜKÜM,Muhammet,Derviş ve Ölümde Yabancılaşma ve Dönüş Sembolleri,Osmanlı’dan Günümüze Bosna Hersek Uluslar arası Sempozyumu, Sarejevo-Bosna Hersek, ss: 583-592, June 9-11.

YAŞAR,M.Ruhat,Ömer AYTAÇ(2011),Yoksulluk Mücadelesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Artan Önemi, 9.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Tebliğleri, Bakü-Azerbeycan, C: I I / 180-192.

AÇIKGÖZ,Reşat;YAŞAR,M. Ruhat (2011),Modern Dünya’da Mülteci Sorunu,3.Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Mostar- Bosna Hersek, 31 Mayıs.

YAŞAR,M.Ruhat(2013)Harput’u Yeniden Düşünmek,Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu,Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No: 1, , ss. 231-2200, 23-25 Mayıs, Elazığ

Yaşar,M.Ruhat(2016)Elâzığ Kültüründe Son Kadiriler Üzerine Sosyolojik Bir değerlendirme,Uluslararası Harput’a Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi, Elazığ 14-16 Mayıs 2015.

YAŞAR,M.Ruhat,Zeynel Amaç(2016),Yetim Evleri,Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu,II.Uluslararası Ortadoğu Konferansları, 28-29 Nisan 2016.

YAŞAR, M. Ruhat (2016), Yoksullukla Mücadelede Sosyal Hizmet Modeli Önerisi: Aile Merkezleri, I. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi: İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi (İBAD), Özet Sunum, 19-22 Mayıs, s.517. Madrid.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

YAŞAR, M. Ruhat (2013), Yoksulların Konutla İmtihanı: Konut Yoksulluğu, Kentsel Yoksulluğu Yeniden Düşünmek, Editör: Ömer Aytaç ve Süleyman İlhan, Ankara: Birleşik Yayınevi, ss.277-338 (Kitap Bölümü)

YAŞAR, M. Ruhat (2013), Kadınların Yoksulluğu: Kimsesiz Kadınlar Kastı, Kentsel Yoksulluğu Yeniden Düşünmek, Editör: Ömer Aytaç ve Süleyman İlhan, Ankara: Birleşik Yayınevi, ss.221-276 (Kitap Bölümü)

YAŞAR, M. Ruhat (2012), Çözüm İçin İlk Adım: Kilis Yoksulluk İstatistikleri, SODES Projesi Yayını, Kilis Valiliği. Kilis

YAŞAR, M. Ruhat (2014) Kilis’te Sığınmacı Algısı: Toplumsal Otizm ve Ötekileştirme Sürecinin İlk Görünümleri, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yayınları. Yayın No: 2 (Kitap)


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


YAŞAR, M. Ruhat (2007), Yalnızlık, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C:17, Sayı: 1, ss. 237-260.

YAŞAR, M. Ruhat (2007), Depresyonun Kadınlaşması, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C:17, Sayı: 2, ss. 251-281

YAŞAR,M. Ruhat(2009),Elazığ Yoksulluk Haritası Projesi,Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,Cilt:19,Sayı:2,ss.249-264.

YAŞAR,M. Ruhat(2010),Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Yargıları ve Beklentileri,Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi,Sayı: 14, ss. 95-125.

YAŞAR, M. Ruhat (2010), Konut Politikaları ve Yoksulluk, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Sayı: 15, ss.57-93.

YAŞAR, M. Ruhat, (2010). Şans Oyunları, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C: 7/ S: 2/ 101-142

YAŞAR,M. Ruhat(2013)Yoksullukla Mücadelede Gönüllü Rehberlik Organizasyonları,Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C: 10, Sayı: 22, ss.183-209.

YAŞAR,M. Ruhat(2016).Yoksulluk,Akademik Başarı ve Kültürel Sermaye İlişkisi,Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:6, Sayı: 11, ss. 202-237.

YAŞAR, M. Ruhat (2013), Yoksulların Konutla İmtihanı: Konut Yoksulluğu, Kentsel Yoksulluğu Yeniden Düşünmek, Editör: Ömer Aytaç ve Süleyman İlhan, Ankara: Birleşik Yayınevi, ss.277-338 (Kitap Bölümü

YAŞAR,M.Ruhat(2013),Kadınların Yoksulluğu: Kimsesiz Kadınlar Kastı,Kentsel Yoksulluğu Yeniden Düşünmek,Editör: Ömer Aytaç ve Süleyman İlhan, Ankara: Birleşik Yayınevi, ss.221-276 (Kitap Bölümü)

YAŞAR, M. Ruhat (2012), Çözüm İçin İlk Adım: Kilis Yoksulluk İstatistikleri, SODES Projesi Yayını, Kilis Valiliği. Kilis

YAŞAR,M. Ruhat(2014)Kilis’te Sığınmacı Algısı:Toplumsal Otizm ve Ötekileştirme Sürecinin İlk Görünümleri,Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yayınları. Yayın No: 2 (Kitap)


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


Atay, Mahmut; Ömer Aytaç; M. Ruhat Yaşar v.d. (1998), Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kadın ve Ailenin Güçlendirilmesi Komisyonu, Mevcut Durum Analizi, C: III, T.C. DPT, Elazığ (Bitiş Tarihi: 2001). (Veri Elemanı)

Yaşar,M. Ruhat(2006),Sosyal Uyum Projesi,Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü..(Koordinatör)(Bkz. www.maziz.net)

YAŞAR,M. Ruhat(2007),Yoksulluk Haritası Projesi(TR0405.02/LDI/2007),Avrupa Birliği Merkezi İhale ve Finans Birimi ile DPT İşbirliği, Proje Yöneticisi, Elazığ. (Bkz.www.maziz.net)

Yaşar,M. Ruhat(2010),Etkin Rehberlik Projesi,SODES,Kodu:23-1024,Elazığ.(ProjeUzmanı)(Bkz.www.maziz.net)

YAŞAR,M.Ruhat(2006),Sosyal Uyum Projesi,Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü,(Uzman)(Bkz.www.maziz.net)

YAŞAR, M. Ruhat (2012), Çözüm İçin İlk Adım: Kilis Yoksulluk İstatistikleri, SODES Projesi, Proje Uzmanı, Kilis.


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

Yaşar, M. Ruhat (2005), “Kilis’in Sosyo-Kültürel Yapısı” (Seminer), Kilis Emniyet Müdürlüğü, Kilis.

Yaşar, M. Ruhat ( 2007),“PTT İmajı ve Müşteri Memnuniyeti” (Seminer), PTT Kilis Başmüdürlüğü İdari Personeli, Kilis.

Yaşar, M. Ruhat (2008), “K adına Yönelik Her Türlü Şiddete Hayır” (Panel), Kilis Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kilis

Yaşar, M. Ruhat (2008), “AB Hibe Projeleri” (Panel), Fırat Üniversitesi Radyo Televizyonu Hukuk Köşesi Paneli, Elazığ.

YAŞAR, M. Ruhat (2012), Çözüm İçin İlk Adım: Kilis Yoksulluk İstatistikleri, SODES Projesi, Kilis.

YAŞAR,M. Ruhat(2011),Yoksullukla Mücadele,Paylaşım Kültürü ve Yoksullukla Mücadele,(Panel),Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis.

YAŞAR, M. Ruhat (2014) Kilis’te Sığınmacı Algısı, Suriyeli Misafirler ve Kilis Paneli, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis

YAŞAR, M. Ruhat (2015), Akademik Başarıyı Etkileyen Faktörler, Kilis MEB Semineri

YAŞAR,M.Ruhat(2017),Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Paneli,Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu,27 Şubat.

PROJELER

 ATAY, Mahmut; Ömer Aytaç; M. Ruhat Yaşar v.d. (1998). Doğu Anadolu Projesi   DAP) Kadın ve Ailenin Güçlendirilmesi  Komisyonu,  Mevcut Durum Analizi, C: III, T.C. DPT, Elazığ (Bitiş Tarihi: 2001). (Veri Elemanı YAŞAR, M. Ruhat (2006). Sosyal Uyum Projesi, Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü.. (Uzman) (Bkz. www.maziz.net)

YAŞAR, M. Ruhat (2007). Yoksulluk Haritası Projesi (TR 0405.02/LDI/2007), Avrupa Birliği Merkezi İhale ve Finans Birimi ile DPT İşbirliği, Proje Yöneticisi, Elazığ. (Bkz.www.maziz.net)

YAŞAR, M. Ruhat (2010). Etkin Rehberlik Projesi, SODES, Kodu: 23-1024, Elazığ.(Proje Uzmanı) (Bkz. www.maziz.net)

 YAŞAR, M. Ruhat (2011). Çözüm İçin İlk Adım: Kilis Yoksulluk İstatistikleri, SODES Projesi (TRC1-11-DFD-2062), Proje Uzmanı, Kilis. (Bkz.www.ika.org.tr)


ÖDÜLLER

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Yayınlar 3. Ödülü

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Hizmet Teşekkür Plaketi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Hizmet Teşekkür PlaketiDİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER