Ünvanı

Arş. Gör.

Recep B. HAYDAROĞLU

Adı-Soyadı

Recep B. HAYDAROĞLU

Doğum Yılı ve Yeri

1989-ÇALDIRAN

Fakülte/Yüksekokul

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

ARAP DİLİ VE BELAGATI

Yabancı Dil

Arapça[90, YDS] , Farsça[71,25 ,YDS], İNGİLİZCE [55, YÖKDİL]

E-posta/Web

recebesim@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1577

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2010-2015

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalı

2015-2018

Doktora

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalı

2018-Devam Ediyor

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2015-Devam Ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Kur'ân'da Müjde İfade Eden Ayetlerin Belagat Açısından İncelenmesi 

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

•Haydaroğlu, Recep Bahadır, Kur'ân-Kerîm'e Konu Bazlı Belâğî Yaklaşımda Müjde Örneği,  II Uluslararası Sosyal Bilimer Kongresi (sunum), 7/9 Kasım 2019, Gümüşhane 

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER