Ünvanı

Arş. Gör.

Ramazan ÇELEM

Adı-Soyadı

Ramazan ÇELEM

Doğum Yılı ve Yeri

1984 - MALATYA

Fakülte/Yüksekokul

FEN-EDEBİYAT

Bölüm

TARİH

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

ramazancelem@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 814 2666 - 1448

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Cumhuriyet Üniversitesi / Fen-Edebiyat Fakültesi / Tarih

2004-2008

Yüksek Lisans

Gaziosmanpaşa Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yakınçağ Tarihi

2011-2014

Doktora

Mustafa Kemal Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih

2015-Devam Ediyor

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2013-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Türkiye Cumhuriyeti Siyasi, Sosyal ve Kültürel Tarihi 


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ramazan ÇELEM, ''Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Malatyalı Memurlar (1879-1909)'', Asia Minor Studies, C. 2, S. 4, Kilis, Temmuz 2014, s. 37-66. 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER