Ünvanı

Arş. Gör.

Mücahit Orkun İkinci

Adı-Soyadı

Mücahit Orkun İkinci

Doğum Yılı ve Yeri

1996- Marmaris

Fakülte/Yüksekokul

Fen Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Yakınçağ Tarihi

Yabancı Dil

İngilizce, Arapça

E-posta/Web

orkun.ikinci@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 (348) 814 26 66 (1340)

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Ankara Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi

2014-2019

Yüksek Lisans

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı

2019-

Lisans

Atatürk Üniversitesi/Tarih Bölümü

2021-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Yakınçağ Tarihi

2021-

Öğretmen

MEB

2020-2021

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Emeviler ile İlgili Olumsuz Algının Oluşmasında Etkili Olan Faktörlerin Değerlendirilmesi (2020- devam ediyor.)

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

İKİNCİ, M. Orkun (2021). Hilafetin Anlaşma Yoluyla Teslimi: Hz. Hasan Örneği. İslam Düşünce Yapısına Etki Eden İlk Dönem Olayları Uluslararası Sempozyumu. (Sözlü Sunum)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

İkinci, O . (2021). (Ed.) Abd Al- Fettah El- Awaisi – Muhittin Ataman, Kudüs; Tarih – Dn – Siyaset, İstanbul, SETA Kitapları, 2020, 195. . Ortadoğu ve Göç , 11 (1) , 167-173 . (Kitap Değerlendirmesi)PROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER