Ünvanı

Arş. Gör.

Mehmet MARANGOZ

Adı-Soyadı

Mehmet MARANGOZ

Doğum Yılı ve Yeri

10/09/1982 - Ceyhan/ADANA

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Yabancı Dil

İngilizce: 81.250 (ÜDS)

E-posta/Web

mmarangoz@kilis.edu.tr / mehmetmarangoz.net.tr

Telefon/Faks

1738

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

2004-2010

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD

2010-2013

Doktora

Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD

2013-Devam

Lisans

Anadolu Üniversitesi/Açık Öğretim Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri

2016-2020

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2011-Devam

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Çukurova Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Tez adı: İlköğretim Okullarında Görev Yapan Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Fen ve Teknoloji Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi - Gaziantep ve Kilis İlleri Örneklemi (2013)  

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mahmut Oğuz KUTLU

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Sosyal Medya ve Web Sitesi Komisyon Üyesi 2012-
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü 2020-
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi (Dizgi ve Mizanpaj) 2020-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2020-

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. MARANGOZ G, MARANGOZ M. (2021). SOSYAL MEDYA KULLANIMININ TÜRKÇE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. International Social Sciences Studies Journal, 7(81), 1770-1773.
 2. MARANGOZ M, MARANGOZ G. (2021). E-ÖĞRENME ORTAMINDA KULLANILAN OYUNLAŞTIRMA UYGULAMALARI. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 8(67), 606-610.
 3. MARANGOZ M.(2016). HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ. The Journal of Academic Social Sciences, 4(31), 277-287.
 4. KILIÇ ÇAKMAK E, KUKUL V, ÇETİN E, BERİKAN B, KANDEMİR B, PAMUKCU B S, TAŞKIN N, MARANGOZ M (2015). 2013 Yılı Teknolojileri Araştırmalarının İncelenmesi AJET BJET C E ETRD ETS ve L I Dergileri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1), 128-160.
 5. KUTLU M O, MARANGOZ M (2013). Science and Technology Teachers Views towards Computer Assisted Instruction in Primary Schools Sample of Gaziantep and Kilis District in Turkey. Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies, 4(5), 712-718.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 1. MARANGOZ M (2019). E-öğrenme Ortamında Kullanılan Oyunlaştırma Uygulamaları. 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 91. 18-20 Ekim 2019, Ankara.
 2. AKYILDIZ SARIBAŞ İ, MARANGOZ M, KUZGUN M (2018). Eğitimde Dijital Dönüşüm. 3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 945. 21-22 Haziran 2018, Gaziantep Üniversitesi.
 3. KUZGUN M, AKYILDIZ SARIBAŞ İ, MARANGOZ M (2018). Tarih Eğitiminde Sosyal Medya Kullanımı. 3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 784. 21-22 Haziran 2018, Gaziantep Üniversitesi.
 4. AKYILDIZ SARIBAŞ İ, KUZGUN M, SUBAŞ R, MARANGOZ M (2018). Tarih Eğitiminde Görsel Mesaj Düzenlemeye Yönelik Teknoloji Kullanımı. 4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 189. 3-5 Mayıs 2018, Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi, Antalya.
 5. MARANGOZ M (2018). Investiatin of The Effect of Social Networks on Students' Course Study and Academic Success. 5th International Conference on Social Sciences and Education Research, 157-158. 20-22 Nisan 2018, Antalya.
 6. MARANGOZ M, AKYILDIZ SARIBAŞ İ (2017). Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitim Ortamına İlişkin Görüşleri. 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 57, 26-28 Ekim 2017, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 7. AKYILDIZ SARIBAŞ İ, MARANGOZ M (2016). Teknoloji Tabanlı Tasarlanmış Kişiselleştirilebilir Öğrenme Ortamlarının Öğretmen Eğitiminde Kullanılabilirliği. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 656-659, 27-30 Ekim 2016, Antalya.
 8. KUTLU M O, MARANGOZ M (2013). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Fen ve Teknoloji Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Gaziantep ve Kilis İlleri Örneklemi. 7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 329-331. 6-8 Haziran 2013, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

 1. İlköğretim Okullarında Görev Yapan Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Fen ve Teknoloji Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Kilis Merkez İlçesi ve Gaziantep İli Şahinbey Merkez İlçesi Örneklemi , BAP, Araştırmacı, 2012-2013 (BAP Projesi)

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER