Arş. Gör. Mehmet MARANGOZ Mehmet MARANGOZ
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
mmarangoz@kilis.edu.tr / mehmetmarangoz.net.tr
1736