Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Muhammet Karaman

Adı-Soyadı

Muhammet Karaman

Doğum Yılı ve Yeri

05.12.1986 / Kayseri

Fakülte/Yüksekokul

Fen Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

mhmmtkaraman@gmail.com / www.karamanlab.com

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Atatürk Üniversitesi/Fen Fakültesi/Kimya

2005-2009

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyokimya

2009-2012

Doktora

Atatürk Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyokimya

2012-2016

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2011-2018

Arş. Gör.

University of North Carolina at Chapel Hill

2015-2016

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2018-Devam

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Bitkilerde önemli sekonder metabolitler olan kuersetin, naringeninin, ve krisin biyomoleküllerinin akıllı polimerler ile izole edilmesi

Doktora Tezi

Sefazolin Sodyum, Amoksisilin ve Gentamisin Antibiyotiklerinin Fare Testis Dokusundaki Oksidatif Stres ve Fertilite Üzerine Etkisinin Moleküler ve Protein Seviyesinde Araştırılması

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Enzim Kinetiği, DNA Tamir Mekanizması, İlaç Tasarımı, Kanser Tedavisi


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Canturk, F., Karaman, M., Selby, C. P., Kemp, M. G., Kulaksiz-Erkmen, G., Hu, J., Li, W., Lindsey-Boltz, L. A. and Sancar, A. Nucleotide Excision Repair by Dual Incisions in Plants, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2016, 113(17): 4706-10.

Mercimek, H. A., Guzeldag G., Ucan F., Caktu Guler K., Karaman M., Karayilan R., Inhibition of Polyphenol Oxidase Purified from Potato (Solanum tuberosum), Romanian Biotechnological Letters, 2015, 20(6): 10961-10968.

Karaman, M., Akkemik, E., Budak, H. and Ciftci, M. In Vitro Effects of Some Drugs on Human Erythrocyte Glutathione Reductase, Journal of Enzyme İnhibition and Medicinal Chemistry, 2012, 27(1): 18;23.

Beyhan Yigit, Ruya Kaya, Parham Taslimi, Yılmaz Isik, Muhammet Karaman, Murat Yigit, Ismail Özdemir, Ilhami Gulçin. Imidazolinium chloride salts bearing wingtip groups: Synthesis, molecular docking and metabolic enzymes inhibition. Journal of Molecular Structure, 2019, 1179:709-718.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Karaman, H. S. and Karaman, M. A New Approach for Cancer Treatment: Targeting Nucleotide Excision Repair Mechanism. Innovation in Medicine Meetings 3: Innovation in Drug and Biotechnology, 11-13 May 2017, Gaziantep, Turkey. Oral Presentation.

Canturk, F., Karaman, M., Selby, C. P., Kemp, M. G., Kulaksiz-Erkmen, G., Hu, J., Li, W., Lindsey-Boltz, L. A. and Sancar, A. Nucleotide Excision Repair by Dual Incisions in Plants. The FEBS Congress 2016, 3-8 September 2016, Kuşadasi, Turkey. Oral Presentation. P:18.

Mercimek, H. A., Guzeldag G., Ucan F., Karaman M., Caktu Guler K., Karayilan R., 2014. Partial Purification of Polyphenol Oxidase (PPO) from Potato (Solanum tuberosum). 3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 02-06 June 2014, Sarajevo, Bosnia Herzegovina. Poster Bildiri, P:175.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Cetinkaya, H., Kulak, M., Karaman, M., Karaman H. S. and Kocer, F. Book title: FLAVONOİDS-FROM BİOSYNTHESİS TO HUMAN HEALTH, Chapter title: Flavonoid accumulation behavior in response to the abiotic stress: Can a uniform mechanism be illustrated for all plants? ISBN 978-953-51-5338-2.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Karaman M., Sancar A., Savur’dan Stockholm’e Aziz Sancar, 2. Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı Kursu (Uygulamalı), 15-16 Mayıs 2016, İstanbul, Türkiye. Sözlü Bildiri, P:12.

Karayiğit H., Karaman M., Akyüz M., Çiftci M., Mersin (Myrtus communis L.) ve Avokado (Persea americana) Yaprak Ekstraktlarının in Vitro Antioksidan Aktivitesi. 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, 2-4 Eylül 2015, Bolu, Türkiye. Poster Bildiri, P:073.

Karaman M., Kömoğ B., Yiğit K., Akyüz M., Çiftci M., Madımak (Polygonum cappadocicum) Bitkisinin İn Vitro Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi. 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, 2-4 Eylül 2015, Bolu, Türkiye. Poster Bildiri, P:074.

Karaman M., Özdemir N., Karboksil Gurubu İçeren Hidrojeller Üzerine Kersetin Adsorpsiyonu, Uluslararası katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran-2 Temmuz 2011, Erzurum, Türkiye. Poster Bildiri, P:127.

Karaman M., Akkemik E, Çiftci M. İnsan Eritrosit Glutatyon Redüktaz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı İlaçların Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi. Kromatografi 2010, 16-19 Haziran 2010, Erzurum, Türkiye. Poster Bildiri, P:46.

Özdemir N., Tuncel A., Denkbaş E. B., Karaman M., Poli(N-İsopropilakrilamit-Co-4-Vinilpirin) Nanoküreler Üzerine BSA (Bovine Serum Albumin) Adsorpsiyonu, Kromatografi 2010, 16-19 Haziran 2010, Erzurum, Türkiye. Poster Bildiri, P:123.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

IV. Türk Tıp Dünyası Kurultayı, T.C. Sağlık Bakanlığı, TÜSEB, 28 Ekim 2017, İstanbul, Türkiye. Davetli Katılımcı.

Innovation in Medicine Meetings 3: Inovation in Drug and Biotechnology. Sanko University, 11-13 May 2017, Gaziantep, Turkey. Scientefic Board.

III. Türk Tıp Dünyası Kurultayı, T.C. Sağlık Bakanlığı, TÜSEB, 29-30 Ekim 2016, İstanbul, Türkiye. Davetli Katılımcı.

Protein Saflaştırma ve Sekanslama Teknikleri Yaz Okulu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 31 Ağustos-2 Eylül 2012, Kilis, Türkiye. Düzenleme Kurulu.