Ünvanı

Öğr. Gör.

Mete ŞİNİK

Adı-Soyadı

Mete ŞİNİK

Doğum Yılı ve Yeri

1982 - Elazığ

Fakülte/Yüksekokul

Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Bölüm

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

mete.sinik@kilis.edu.tr; cografyacimete@hotmail.com

Telefon/Faks

0 (348) 814 26 66 - 1612

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Fırat Üniversitesi

2001-2005

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi / Soysal Bilimler Enstitüsü / Coğrafya

2009-2016

Doktora

Fırat Üniversitesi / Soysal Bilimler Enstitüsü / Coğrafya

2018-Devam Etmekte

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Özel Kurum

2005-2012

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2020-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Kentleşme ve Kent Morfolojisi İlişkileri: Ceyhan Örneği

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Kent; Kentleşme; Kent Morfolojisi; Kent Coğrafyası

Siyasi Coğrafya; Jeopolitik; Jeokültür


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

"Ceyhan'daki (Adana) Sismotektonik Hareketlerin Kent Morfolojisine Etkisi" Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES) 2017, Sayfa: 413-423, Elazığ.

"Kentsel Toponimi'nin Mekânsal İlişkileri: Ceyhan Kenti Örneği" Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK) 2019, Sayfa:1449-1461, Eskişehir.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER