Öğr. Gör. Mehmet Ercan ODABAŞIOĞLU Mehmet Ercan ODABAŞIOĞLU
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü
mercanodabasioglu@kilis.edu.tr / fztmeo@gmail.com
348 814 26 66 / 7413