Prof. Dr. Memet KULE Memet KULE
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı
memetkule@kilis.edu.tr
+90 348 814 26 66 / Dahili: 1533