Ünvanı

Doç. Dr.

Memet KULE

Adı-Soyadı

Memet KULE

Doğum Yılı ve Yeri

04/09/1975, Kilis

Fakülte/Yüksekokul

Fen Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Matematik Bölümü

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

memetkule@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

+90 348 814 26 66 / Dahili: 1533

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

MEB

1999-2010

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü

2010-2017

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü

2016-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Rektör Danışmanlığı 2021-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü 2020-2021
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Rektörlüğe Bağlı Bölümler, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Bölüm Başkanlığı 2020-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Rektör Danışmanlığı 2019-2020
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Dekan Yardımcılığı 2017-2019
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü Başkanlığı 2013-2017

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yönetim Kurulu Üyeliği 2021-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği 2019-2021
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği 2019-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Senato Üyeliği 2018-2021
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği 2013-2018
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği 2013-

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Kule M. and Dost Ş. " β-Selection Properties in Ditopological Ttexture Spaces" , Sigma J Eng & Nat Sci 38 (2), 2020, 1025-1035. (E-SCI) 
 2. Kule M. and Dost Ş. " Texture spaces with ideal" , Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Ser. A1 Math. Stat., Volume 68, Number 2, Pages 1596.1609 (2019). (E-SCI)
 3. Kule, M., İnan, B., Sezen-Yüksel, N., Yüce, M. and Dost, Ş. “ Investigation of high school student’s generating example types”, AIP Conf. Proc. 2037, 020017-1–020017-9, 2018.
 4. Kule M. and Dost Ş. " A textural view of semi-separation axioms in soft fuzzy topological spaces", Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 30 (2016) 2037-2053. (SCI-E)
 5. Kule M. " Controllability of Affine Control Systems on Graded Lie Groups " , Kuwait J. Sci. Vol. 43(1), pp. 61-68, 2016.(SCI-E)
 6. Kule M. " Controllability of Affine Control Systems on Lie Groups " , Mediterr. J. Math. Vol. 13(2), pp. 873-882, 2016.(SCI-E)
 7. Kule M. " Arbitrary and Uniform Time Controllability of Affine Control Systems ", Transactions of the Institute of Measurement and Control, Vol. 43(1), pp. 110-117, 2016.(SCI-E)
 8. Kule M. " Affine Singular Control Systems on Lie Groups " , Hacettepe J. Math. Stat.Vol. 44(5), pp. 1071-1077, 2015.6. (SCI-E)
 9. Kule M. and Dost Ş. "Ditopological texture spaces and semi-regularity axioms", Ann. Fuzzy Math. Inform. Vol. 12, 2016, no. 1, 47-62.
 10. Kule M. "Computations on Nilpotent Lie Algebras of Dimension 6 " , Int. Journal of Contemp. Math. Sciences, Vol. 4, 2009, no. 20, 955-967
 11. Kara A. and Kule M. " Controllability of Affine Control Systems on Carnot Groups " , Int. J. Contemp. Math. Sciences, Vol.5, 2010, no.44, 2167-2172.
 12. Kule M. "Computations on Nilpotent Lie Algebras of Dimension 3,4-5 " , Journal of Engineering and Natural Sciences, Sigma 2, 2009, 87-92. 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 1. Kule M. and Dost Ş. " Texture spaces with ideal" , 7th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications(IECMSA-2018), August 28-31, 2018, Kiev, Ukraine.
 2. Kule M., İnan B, Sezen Yüksel N, Yüce M, Dost Ş, “Investigation of high school student’s generating example types”, 7th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications(IECMSA-2018), August 28-31, 2018, Kiev, Ukraine.  
 3. Kule M. " Controllability of affine control systems on solvable Lie groups" , 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA 2017), 15-18 August, 2017 Budapest, Hungary.
 4. Kule M. " Arbitrary Time Controlability Of Affine Control Systems On Carnot Groups" , The International Journal of Arts & Sciences (IJAS), 29 November – 02 December, 2016 Freiburg, Germany.
 5. Kule M. " Invariant Measures and Controllability of Affine Control Systems " , 4th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA 2015), 31 August – 03 September, 2015 Athens, Greece.
 6. Kule M. " Controllability of Affine Control Systems " , 3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA 2014), August 25-28, the Vienna University of Technology (TU Wien), Vienna, AUSTRIA.
 7. Kule M. and Dost Ş. "Semi-Regularity Axioms in Ditopological Texture Space", 3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA 2014), August 25-28, the Vienna University of Technology (TU Wien), Vienna, AUSTRIA.
 8. Kule M. " Affine Singular Control Systems on Lie Groups" , 2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA 2013), August 26-29, International University of Sarajevo/Bosnia and Herzegovina.
 9. Kule M. " Uniform Time Controllability of Affine Control Systems on Semisimple Lie Groups" , 1st International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA 2012), September 3-7, Prishtine University, Prishtine, Kosovo.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖRNEK ÜRETME ETKİNLİKLERİNİN MATEMATİK EĞİTİMİNDE KULLANIMI, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2017-2019. (Proje Koordinatörü)


ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER