Ünvanı

Öğr. Gör.

Melih KÜÇÜKOĞLU

Adı-Soyadı

Melih KÜÇÜKOĞLU

Doğum Yılı ve Yeri

Kilis

Fakülte/Yüksekokul

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bölüm

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü - İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

melihkucukoglu@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

Dahili : 1625

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi - Elektrik Elektronik Mühendisliği

2010-2016

Yüksek Lisans

Hasan Kalyoncu Üniversitesi - İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı

2016-2018

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2019-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümlerinde Eğitim Gören Öğrencilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Bilincinin Analizi: Kilis Örneği


Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER