Ünvanı

Doç. Dr.

Mecit ÖZDEMİR

Adı-Soyadı

Mecit ÖZDEMİR

Doğum Yılı ve Yeri

1982-K.Maraş

Fakülte/Yüksekokul

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bölüm

Gıda İşleme Bölümü

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

mecitozdemir@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 814 26 66

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Çukurova/Fen-Edebiyat/Kimya

2000-2004

Yüksek Lisans

Çukurova/Fen Bilimleri/Kimya

2004-2008

Doktora

Gaziantep/Fen Bilimleri/Kimya

2009-2014

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü

2009-2013

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Muallim Rifat Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği

2013-2015

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/ Gıda İşleme Bölümü

2015-2019

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/ Gıda İşleme Bölümü

2019-----

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Subkritik Su Ortamında Friedel Crafts Alkilleme Tepkimelerinin İncelenmesi


Doktora Tezi

Bazı Yeni N-heterosiklik Schiff Bazları ve Metal Komplekslerinin Sentezi: Oksidatif Radikal Türlerine Karşı Antioksidan Özelliklerinin Araştırılması

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Yeni floresans özellikte heterosiklik bileşiklerin sentezi, bazı biyolojik mekanizmalar ve çevre için önemli geçiş metalleri ve anyon türlerine yönelik sensör özelliklerinin araştırılması. II) Yeni N-heterosiklik Schiff bazlarının sentezi ve metal komplekslerinin oluşturulması ve antioksidan özelliklerinin araştırılması. III) Nano-inorganik temelli (Fe2O3-SiO2) floresans ligandların sentezi ve ağır geçiş metallerine yönelik spektroskopik özelliklerinin araştırılması


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Bölüm Başkanı 2015---------

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ozdemir, M., Zhang, Y., Guo, M., A highly selective “off-on” fluorescent sensor for subcellular visualization of labile iron (III) in living cells. Inorganic Chemistry Communications, 90(2018) 73-77.

Ozdemir, M., A fast-response, highly selective, chromogenic and fluorescent chemosensor for the detection of Hg2+ ions. Sensors and Actuators B: Chemical, 249(2017) 217-228.


Ozdemir, M., Sonmez, M., Şen, F., Dinçer, M., Ozdemir, N. A facile synthesis of N-heterocyclic Schiff base "(E)-5-benzoyl-4-phenyl- 1-((pyridin-2-ylmethylene)amino)pyrimidin-2(1H)-one" and characterization (Experimental and Theoretical) studies, Journal of Molecular Structure. 1127(2017) 626-635.


Ozdemir, M., A selective fluorescent “turn-on” sensör for recognition of Zn2+ in aqueous media, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 161(2016) 115-121.


Ozdemir, M., A rhodamine-based colorimetric and fluorescent probe for dual sensing of Cu2+ and Hg2+ ions, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. 318(2016) 7-13.

Ozdemir, M., Sonmez, M., Sen, F., Dincer, M., Ozdemir, N., A novel one-pot synthesis of heterocyclic compound (4-benzoyl-5- phenyl- 2-(pyridin-2-yl)-3,3a-dihydropyrazolo[1,5-c]pyrimidin-7(6H)-one):Structural(X-ray and DFT) and spectroscopic (FT-IR, NMR, UV and Mass) characterization, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 137(2015) 1304-1314.

Ozdemir, M., Sonmez, M., Antioxidant Activity & Characterization of New Metal Complexes Derived from Schiff base ligand prepared with condensation reaction from 2-Asetyl-pyridine and Aspartic acid dimethyl ester, Asain Journal of Chemistry. 26(2014) 7009-7015.


Ozdemir,M., Catalytic Activities of Novel Silica-Supported Multifunctional Schiff BaseLigand & Metal Complexes under Microwave Irridation, Inorganica Chimica Acta. 421(2014) 1-9.

Urus, S., Ozdemir, M., Ceyhan, G., Tümer, M., Chemically Modified Silica Gel With an Azo-Schiff Base Ligand and Its Metal Complexes With Cu(II), Co(II), Ni(II) and Mn(II): Applications as Catalysts on the Oxidation of Cyclohexane Under Microwave Power, Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry. 42(2012): 382-391.

Ozdemir,M., Catalytic Activities of Novel Silica-Supported Multifunctional Schiff BaseLigand & Metal Complexes under Microwave Irridation, Inorganica Chimica Acta. 421(2014) 1-9.

Ozdemir, M., Sonmez, M., Antioxidant Activity & Characterization of New Metal Complexes Derived from Schiff base ligand prepared with condensation reaction from 2-Asetyl-pyridine and Aspartic acid dimethyl ester, Asain Journal of Chemistry. 26(2014) 7009-7015.


Ozdemir,M., A novel chromogenic molecular sensing platform for highly sensitive and selective detection of Cu2+ ions in aqueous environment, Journal of photochemıstry and photobiology: Chemistry, 369(2019) 54-69.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER