Ünvanı

Öğr. Gör.

Muhammed DİKMEN

Adı-Soyadı

Muhammed DİKMEN

Doğum Yılı ve Yeri

31/05/1989 ŞARKİKARAAĞAÇ / ISPARTA

Fakülte/Yüksekokul

Teknik Bilimler MYO

Bölüm

İnşaat Bölümü

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

mdikmen@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

03488142666 - 1668

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

2008 - 2012

Yüksek Lisans

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

2012 - 2017

Doktora

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

2018-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler MYO İnşaat Bölümü

2014 -

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

"Deprem Etkisindeki Bitişik Binalarda Çarpışma Etkisini Önlemek İçin Viskoz Sönümleyicilerin Optimum Tasarımı" Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ersin AYDIN / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyoneli (C SINIFI)


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Aydın, E., Öztürk, B. ve Dikmen, M., “Bitişik nizam yapıların çarpışmasını önlemek ve hedef bir sönüm oranı ve hedef bir rölatif deplasman için optimum sönümleyici dağılımı”, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 6(2), 581-592, 2017

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER