Ünvanı

Doç. Dr.

serhat kuzucu

Adı-Soyadı

serhat kuzucu

Doğum Yılı ve Yeri

1980

Fakülte/Yüksekokul

Fen-Edebiyat

Bölüm

Tarih

Yabancı Dil

68

E-posta/Web

kuzucu@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

03488222350-1412

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Gaziantep Üniversitesi

1999-2003

Yüksek Lisans

Gaziantep Üniversitesi

2003-2006

Doktora

Fırat Üniversitesi

2007-2012

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Gaziantep Üniversitesi

2004-2007

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2007-2012

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2012-2018

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

123 Numaralı Antep Şeriyye Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi

Doktora Tezi

1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

1.       Hacer, ÇITIRIK, 4 Numaralı Name-i Hümayun Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi,  Kilis, 2014.

2.       Songül, BEDIROĞLU, 9 Numaralı Name-i Hümayun Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi (s.1-115), Kilis, 2014.

3.       Çiğdem, YILMAZ, 122 Numaralı Antep Şeriyye Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi, Kilis, 2016.

4.       Harun, BAŞTÜRK, 9 Numaralı Name-i Hümayun Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi, (s.116-237), Kilis, 2016.

5.       Yasemin, UÇAR, Osmanlı Ziraat ve Ticaret Gazetesinin Transkripsiyonu Ve Değerlendirmesi (Mayıs-Temmuz 1913), Kilis, 2017.


Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Osmanlı-Rus İlişkileri

Osmanlı Diplomasisi 

Osmanlı Ticaret Tarih


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 2017-

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği 2017-2019
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği 2017-2019
Fen-Edebiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi 2016-2018
Fen-Edebiyat Fakültesi Yrd. Doçent Temsilcisi 2016-2018

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1     Serhat KUZUCU, “123 Numaralı Antep Şer’iyye Sicili Bağlamında 1766-1768 Tarihleri Arasında Antep’in İdari ve Sosyal Yapısı Üzerine Bir İnceleme” Toplumsal Araştırmalar Dergisi, Cilt:1,Sayı: 3, Ankara,  2006, s. 39-54.

2     Serhat KUZUCU, “Gürcistan Bölgesinde Osmanlı-Rus Nüfuz Mücadelesi”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, II/3, Kilis, 2012, s. 58-71.

3     Serhat KUZUCU, “Osmanlı Sefer Organizasyonlarında Atların Yeri ve Önemi: 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı Dönemi”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: XII, Sayı:24,

Ankara, 2014, s. 21-40.

4.     Serhat, KUZUCU, “Rusya Ahidname Defterine Göre XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Rus Ticari İlişkilerinin   Seyri” Ankara Üniv. Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 35, Say: 59, Ankara, 2016, s. 63-83.

5.     Serhat, KUZUCU- ÇITIRIK, Hacer ,“Osmanlı Tarih Yazımında Önemli Bir Kaynak: Nâme-i Hümâyûn Defterleri ve 4 Numaralı Nâme-i Hümâyûn Defterinin Belge Özetleri” Ankara Üniversitesi, OTAM Dergisi,  Sayı: 40, Ankara, 2016., s.145-166.

6.     Serhat KUZUCU, XVIII. Yüzyılda Osmanli Devleti İle İskandinav Ülkeleri (İsveç ve Danimarka-Norveç) Arasindaki Ticari İlişkiler”, Mustafa Kemal Üniv., Sosyal Bilimler Enstitüsü  Dergisi, Hatay, 2016, s. 402-426.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1.   Serhat KUZUCU, “Osmanlı Devleti’nin Aşiretleri İskân Politikası ve Bir İskân Bölgesi Olarak Halep ve Rakka (XVIII.. Yüzyılda)”, Uluslararası Ortadoğudaki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu, 28-29 Nisan 2016, Kilis, (Basılı Bildiri), s.598-607.

2.   Serhat KUZUCU, Osmanli Tarih Yaziminda Önemli Bir Kaynak: Ruznâmeler ve Sultan I. Abdülhamit Dönemine Ait Bir Rûznâme”, ERPA İnternational Social Sciences Education Congress, 2-4 June, 2016, in Sarajevo/ Bosnia and Herzegovina, (Basılı Bidiri), s. 597-608.

3. Serhat KUZUCU, “Azerbaycan’ın Ruslar Tarafından İlk İşgali ve Osmanlı Devleti'nin Tutumu (Rus Çarı I. Petro Dönemi)”,  I. Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016, Kastamonu.(Basılı Bildiri), s. 63-73.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1     Serhat KUZUCU, “123 Numaralı Antep Şer’iyye Sicili Bağlamında 1766-1768 Tarihleri Arasında Antep’in İdari ve Sosyal Yapısı Üzerine Bir İnceleme” Toplumsal Araştırmalar Dergisi, Cilt:1,Sayı: 3, Ankara,  2006, s. 39-54.

2     Serhat KUZUCU, “Gürcistan Bölgesinde Osmanlı-Rus Nüfuz Mücadelesi”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, II/3, Kilis, 2012, s. 58-71.

3     Serhat KUZUCU, “Osmanlı Sefer Organizasyonlarında Atların Yeri ve Önemi: 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı Dönemi”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: XII, Sayı:24,

Ankara, 2014, s. 21-40.

4.     Serhat, KUZUCU, “Rusya Ahidname Defterine Göre XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Rus Ticari İlişkilerinin   Seyri” Ankara Üniv. Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 35, Say: 59, Ankara, 2016, s. 63-83.

5.     Serhat, KUZUCU- ÇITIRIK, Hacer ,“Osmanlı Tarih Yazımında Önemli Bir Kaynak: Nâme-i Hümâyûn Defterleri ve 4 Numaralı Nâme-i Hümâyûn Defterinin Belge Özetleri” Ankara Üniversitesi, OTAM Dergisi,  Sayı: 40, Ankara, 2016., s.145-166.

6.     Serhat KUZUCU, XVIII. Yüzyılda Osmanli Devleti İle İskandinav Ülkeleri (İsveç ve Danimarka-Norveç) Arasindaki Ticari İlişkiler”, Mustafa Kemal Üniv., Sosyal Bilimler Enstitüsü  Dergisi, Hatay, 2016, s. 402-426.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1. Serhat Kuzucu, Kırım Hanlığı ve Osmanlı-Rus Savaşları, Selenge Yayınevi, İstanbul, 2013.

2. Serhat Kuzucu, Osmanlı Ordusu ve Sefer Lojistiği, Kitabevi Yayınevi, 2017.

Diğer YayınlarPROJELER

XVIII. Yüzyıl Osmanlı-Prusya Ticari İlişkileri , Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi( 2017-2018)

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Uluslar arası Hakemli Asia Minor Studies Dergisi Sahibi ve Editörü