Ünvanı

Doç. Dr.

serhat kuzucu

Adı-Soyadı

serhat kuzucu

Doğum Yılı ve Yeri

1980

Fakülte/Yüksekokul

Fen-Edebiyat

Bölüm

Tarih

Yabancı Dil

68

E-posta/Web

kuzucu@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

03488222350-1412

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Gaziantep Üniversitesi

1999-2003

Yüksek Lisans

Gaziantep Üniversitesi

2003-2006

Doktora

Fırat Üniversitesi

2008-2012

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Gaziantep Üniversitesi

2004-2007

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2007-2012

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2012-2018

Doç. Dr.

Kili 7 Aralık Üniversitesi

2019-Nisan-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

123 Numaralı Antep Şeriyye Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi

Doktora Tezi

1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

1.       Hacer, ÇITIRIK, 4 Numaralı Name-i Hümayun Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi,  Kilis, 2014.

2.       Songül, BEDIROĞLU, 9 Numaralı Name-i Hümayun Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi (s.1-115), Kilis, 2014.

3.       Çiğdem, YILMAZ, 122 Numaralı Antep Şeriyye Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi, Kilis, 2016.

4.       Harun, BAŞTÜRK, 9 Numaralı Name-i Hümayun Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi, (s.116-237), Kilis, 2016.

5.      Yasemin, UÇAR, Osmanlı Ziraat ve Ticaret Gazetesinin Transkripsiyonu Ve Değerlendirmesi (Mayıs-Temmuz 1913), Kilis, 2017.

6.      Güler PORTAKAL; 6 numaralı Nâme-i Hümayûn Defterindeki Kırım Hanlığıyla ilgili belgelerin transkripsiyonu ve değerlendirmesi(H.1115-1133/M.1703-1721), Kilis 2019.

7.      Mustafa KOYUNCU, XVIII. Yüzyılda Kilis ve Çevresindeki Aşiretler, Kilis, 2020.


8. Mücahit GÜZELSÖZ, 43 Numaralı Kastamonu Şeriyye Sicilinin Transkripsiyonu ve Belge Özetleri(131-271), Kilis, 2021

9.Oruç ÖZDEMİR, 43 Numaralı Kastamonu Şeriyye Sicilinin Transkripsiyonu ve Özetleri(1-131), Kilis, 2021

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Osmanlı-Rus İlişkileri

Osmanlı Diplomasisi 

Osmanlı Ticaret Tarih


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü 2017-2019
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü 2019-2020

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi 2020-
Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi 2019-2020-
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği 2017-2019
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği 2017-2019
Fen-Edebiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi 2016-2018
Fen-Edebiyat Fakültesi Yrd. Doçent Temsilcisi 2016-2018

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  1. KUZUCU SERHAT (2015). “XVIII Yüzyılda Uluslararası Bir Sorun Olarak Garp Ocaklarının Akdenizdeki Korsanlık Faaliyetleri.” Gazi Akademik Bakıs Dergisi, 9(17), 165-180.,
  2. KUZUCU SERHAT (2013). “Rus Çarı I Pavel Dönemi Osmanlı Rus Siyasi Iliskileri Ve Napolyon a Karsı Ortak Mücadele”. Karadeniz Arastırmaları (Balkan, Kafkas, Dogu Avrupa ve Anadolu Incelemeleri )Dergisi, 10(38), 75-87.
  3.  KUZUCU SERHAT (2010). “İkinci Katerina Dönemi Osmanlı Rus Iliskilerinde Kırım”. Türk Dünyası Arastırmaları Dergisi, 32(185), 107-118.
  4.  KUZUCU SERHAT, (2012). “XVIII. Yüzyılın Son Çeyreğinde Osmanlı Avusturya Siyasi İlişkileri ve Ziştovi Antlaşması (II. Josef ve II. Leopold Dönemi)”, History Studies International Journal of History, Prof. Dr. Enver Konukçu Armağanı, Cilt: 4 Sayı: Özel Sayı, 251-261.
  5. KUZUCU SERHAT “Osmanlı Sefer Organizasyonlarının Mali Yönü: 1787-1792 Osmanlı-Rus , Avusturya Savaşı Örneği”, Asia Minor Studies, Cilt: 2, Sayı: 3, Kilis, 2013, s. 39-47.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

  1. KUZUCU SERHAT (2016). “Osmanlı Devleti nin Asiretleri Iskân Politikası Ve Bir Iskân Bölgesi Olarak Halep Ve Rakka XVIII Yüzyılda.” II. Uluslararası Orta Dogu Konferansları:”Ortadogudaki Çatısmalar Baglamında Göç Sorunu, 598-607.,
  2. KUZUCU SERHAT (2016). “Azerbaycanın Ruslar Tarafından Ilk Isgali ve Osmanlı Devletinin Tutumu (Rus Çarı I Petro Dönemi)”. I.Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu, 63- 73.
  3. KUZUCU SERHAT (2016). “Osmanlı Tarih Yazımında Önemli Bir Kaynak Ruznameler ve Sultan I Abdülhamit Dönemine Ait Bir Ruzname.” ERPA- international Congreeses on Education, 597-608.,
  4. KUZUCU SERHAT (2018). “Osmanlı Dönemi Kilis Sehir Hayatında Vakıfların Yeri ve Önemi” Uluslararası Bilimsel Arastırmalar Kongresi (UBAK).
  5. KUZUCU SERHAT (2017). XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Prusya Ticari Iliskileri. Humanisties and Social Sciences Conference, 10-11.
.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1. Serhat Kuzucu, Kırım Hanlığı ve Osmanlı-Rus Savaşları, Selenge Yayınevi, İstanbul, 2013.

2. Serhat Kuzucu, Osmanlı Ordusu ve Sefer Lojistiği, Kitabevi Yayınevi, 2017.

3. Serhat KUZUCU, KOYUNCU Mustafa, "Rusya’nın Kırım Hanlığındaki Siyasi Faaliyetleri (1774-1783) (Şahin Giray Dönemi)" BİLGE TONYUKUK ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-I, Gaziantep, 2020,  s. 373-393.

4.  Serhat KUZUCU, EVRAN Mehmet, “Osmanlı Sefer Lojistik Faaliyetlerinden Gıda ve Erzak Temini”, FÂRÂBİ ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-II,  Gaziantep 2020, s. 319-343.

5. Serhat KUZUCU," Osmanlı Seferlerinde Yeniçeri Askeri Saylarına Ait Tespitler"  ABAY KUNANBAYEV ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-III, Gaziantep, 2020, s.493-511.


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1     Serhat KUZUCU, “123 Numaralı Antep Şer’iyye Sicili Bağlamında 1766-1768 Tarihleri Arasında Antep’in İdari ve Sosyal Yapısı Üzerine Bir İnceleme” Toplumsal Araştırmalar Dergisi, Cilt:1,Sayı: 3, Ankara,  2006, s. 39-54.

2     Serhat KUZUCU, “Gürcistan Bölgesinde Osmanlı-Rus Nüfuz Mücadelesi”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, II/3, Kilis, 2012, s. 58-71.

3     Serhat KUZUCU, “Osmanlı Sefer Organizasyonlarında Atların Yeri ve Önemi: 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı Dönemi”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Ankara,  Cilt: XII, Sayı:24, Ankara, 2014, s. 21-40.

4.     Serhat, KUZUCU, “Rusya Ahidname Defterine Göre XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Rus Ticari İlişkilerinin   Seyri” Ankara Üniv. Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 35, Say: 59, Ankara, 2016, s. 63-83.

5.     Serhat, KUZUCU- ÇITIRIK, Hacer ,“Osmanlı Tarih Yazımında Önemli Bir Kaynak: Nâme-i Hümâyûn Defterleri ve 4 Numaralı Nâme-i Hümâyûn Defterinin Belge Özetleri” Ankara Üniversitesi, OTAM Dergisi,  Sayı: 40, Ankara, 2016., s.145-166.

6.     Serhat KUZUCU, XVIII. Yüzyılda Osmanli Devleti İle İskandinav Ülkeleri (İsveç ve Danimarka-Norveç) Arasindaki Ticari İlişkiler”, Mustafa Kemal Üniv., Sosyal Bilimler Enstitüsü  Dergisi, Hatay, 2016, s. 402-426.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

XVIII. Yüzyıl Osmanlı-Prusya Ticari İlişkileri , Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi( 2017-2018)

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Uluslar arası Hakemli Asia Minor Studies Dergisi Sahibi ve Editörü