Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

İsmail PEHLİVAN

Adı-Soyadı

İsmail PEHLİVAN

Doğum Yılı ve Yeri

25.04.1963 - GAZİANTEP

Fakülte/Yüksekokul

FEN EDEBİYAT

Bölüm

TARİH

Yabancı Dil

İngilizce, Rusça

E-posta/Web

ismailpehlivan@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

05336522982

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü

1981-1989

Yüksek Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Enstitüsü

1992-1995

Doktora

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

1998-2005

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Gaziantep Üniversitesi

1992-1998

Arş. Gör.

Ankara Üniversitesi

1998-2005

Arş. Gör.

Ankara Üniversitesi

1998-2005

Öğr. Gör.

Gaziantep Üniversitesi

2005-2008

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2008-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Türk Aydınının Kemalizme Bakışı ve Kemalizm Tartışmaları (1980-1990)

Doktora Tezi

Osmanlı-Rus Diplomatik İlişkileri (1839-1878)

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

2017

ŞEREKİOĞLU MEHMET, (2017). Yeni İkdam Gazetesi numara 5,6,7,8,9,10,11'in transkripsiyonu ve değerlendirilmesi (H.1327-1328/M.1910), Kilis 7 Aralık Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı

2012 

BİLİNİR SEDAT, (2012). Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı'nın Şark meselesindeki yeri, Kilis 7 Aralık Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı

 


Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Osmanlı-Rus İlişkileri, Yakınçağ Avrupa Tarihi, Türk Düşünce Hayatı, Yakınçağ Osmanlı Tarihi, 


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PEHLİVAN İSMAİL (2016).  Rusya ve Oryantalizm.  Asia Minor Studies, 4(8) (Yayın No: 3160869)

PEHLİVAN İSMAİL (2014).  II. Meşrutiyet Dönemi Sanayileşme Anlayışı ve Sanayii Teşvik Girişimleri.  Asia Minor Studies, 2(4) (Yayın No: 3438064)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

PEHLİVAN İSMAİL (2007).  The FOrmation Civil Society.  The 8th Conference of the European Sociological Association(3rd-6th of September), 120-145. (Özet Bildiri/)(Yayın No:485050) 

PEHLİVAN İSMAİL (2005).  Rus Oryantalisti Pyotr Aleksandroviç ve Türk Coğrafya Blimine Katkıları.  VI. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi(21-26 Kasım), 20-26. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:484580)


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PEHLİVAN İSMAİL (2016).  Rus Oryantalist Faaliyetleri ve Osmanlı İmparatorluğu.  Kilis 7 Aralık Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(12) (Kontrol No: 3161094)

PEHLİVAN İSMAİL (2005).  1828 Yılı Türk Askeri Hareketi Anılarım     My Memories Of Turkish Champaign In 1828 Year.  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 24(37), 327-331. (Kontrol No: 483875)

PEHLİVAN İSMAİL (2004).  Rus Sermayedarlarının Osmanlı Demiryolları Üzerine Bazı Yazışmaları.  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi , 23(36), 151-174. (Kontrol No: 484117)

PEHLİVAN İSMAİL (1992).  Sergey Yesenin ve Vincent Van Gogh Üzerine Bir Deneme.  Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 60-68. (Kontrol No: 485413)


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER